"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kliniska studier Sverige – Forum Norr

Forskningsinfrastruktur Kliniska studier Sverige – Forum Norr är en plattform för forskningsstödjande infrastruktur med målet att underlätta genomförandet av studier och öka tillgängligheten till studiedeltagare i hela norra sjukvårdsregionen.

Forum Norr vilar på samverkan mellan Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten, Region Västernorrland och Umeå universitet.

Forum Norr utgör en ingång för både akademi och företag. Genom samarbetet ges tillgång till forskningsstöd via kliniska forskningscentrum i alla norrlandsregioner. Det gör det möjligt för forskare att bedriva studier i hela norra sjukvårdsregionen och ökar tillgången till studiedeltagare. Det ger även medborgarna mer jämlik möjlighet att delta i kliniska studier.

Läs mer på forumnorr.se

Forum Norr är en av sex regionala noder i Kliniska Studier Sverige, en nationell satsning för klinisk forskning initierad av Vetenskapsrådet. Vi medverkar i nationella samarbetsprojekt och utvecklingssatsningar för att förbättra förutsättningarna att bedriva kliniska studier i Sverige. Genom Kliniska Studier Sverige kan också kontakt förmedlas till prövare och studiedeltagare i hela landet.

Läs mer på kliniskastudier.se

Kontakt

forumnorr@regionvasterbotten.se

Studieförfrågningar

Feasibility Sweden är en nationell tjänst som tillhandahålls av Kliniska Studier Sverige. Den ger forskare och life science-företag en väg in och snabba svar på studieförfrågningar (feasibilities) till den svenska hälso- och sjukvården.

Feasibility Sweden

Senast uppdaterad: 2024-01-11