Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kliniskt forskningscentrum (KFC)

Forskningsinfrastruktur Kliniskt forskningscentrum är en gemensam resurs för region och universitet för patientnära klinisk forskning. Kliniskt forskningscentrum kan ge forskare stöd från idé till avslutad studie: allt från lokaler, utrustning och GCP-utbildade forskningssjuksköterskor till studiestöd vid ansökningar, projektplanering, monitorering och slutrapportering. Vid KFC bedrivs både akademiska och företagssponsrade studier.

Kliniskt forskningscentrum vill förenkla för forskare och företag att bedriva klinisk forskning i Västerbotten. Våra medarbetare har stor erfarenhet och finns behjälpliga från idé till färdig studie. Som forskare väljer man själv hur mycket stöd man vill ha i sin studie, man kan komma till KFC bara för ett rådgivande möte eller (i mån av plats) få hela sin studie genomförd med hjälp av våra GCP-utbildade forskningssjuksköterskor och studiekoordinatorer. KFC finns beläget på Norrlands universitetssjukhus och här bedrivs både akademiska och företagssponsrade studier. Lokalerna är öppna för forskare från alla regionverksamheter och universitetsenheter som bedriver patientnära, klinisk forskning.

Nyttjandet av lokaler, laboratorier och enklare utrustning är kostnadsfri för akademisk (ej företagssponsrad) forskning som ansökt om och fått plats. Användning av mer komplicerad utrustning som kräver personalresurs debiteras. För kliniskt studiestöd är ett första rådgivande besök kostnadsfritt.

Resurser på KFC (urval)

 • Erfarna forskningssjuksköterskor och undersköterskor
 • Mottagningsrum och skrivplatser
 • Laboratorium för hantering av prover, centrifuger, kylcentrifuger
 • EKG-apparat
 • Ultraljudsapparat för ekokardiografi
 • DXA för bentäthetsmätning och analys av kroppssammansättning
 • RMR för indirekt kaliometri
 • Infusionspumpar
 • Sängar för undersökning och övernattningsmöjlighet

Förfrågningar görs via klinisktforskningscentrum@regionvasterbotten.se.

Tjänster inom kliniskt studiestöd

 • Ansökan till Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket
 • Anmälan till ClinicalTrials.gov
 • Framtagning av CRF (datainsamlingsformulär), på papper eller som elektroniska formulär (eCRF). Din guide till REDCap - kom igång
 • Good Clinical Practice (GCP) utbildning och support
 • Monitorering
 • Statistikerstöd
 • Studieavslut (Slutrapportering av studie)
 • Studieprotokoll (skriva/ge stöd)
 • Studieförfrågningar (feasibility)
 • Stöd vid projektledning/projektplanering
 • Support vid avtalsskrivning och kostnadsberäkning t.ex. mellan klinik och läkemedelsföretag
 • Support vid säkerhetsrapportering/SUSAR

För mer information kontakta: klinisktforskningscentrum@regionvasterbotten.se.

KFC arrangerar regelbundet utbildningar inom Good Clinical Practice på både grund- och fördjupningsnivå samt för chefer inom hälso- och sjukvården. Se information om kommande kurstillfällen på Region Västerbottens utbildningsportal eller via: https://regionvasterbotten.se/forskning/stod-till-forskning/kliniskt-forskningscentrum/utbildningar

Via det regionala samarbetet Kliniska Studier Sverige – Forum Norr finns kliniska forskningscentrum tillgängliga i alla fyra norrlandsregioner. Detta möjliggör för forskare att bedriva studier i hela norra sjukvårdsregionen och därmed öka tillgången till studiedeltagare samt ge medborgarna en mer jämlik möjlighet att delta i studier. Forum Norr arbetar också i en rad nationella och regionala utvecklingssatsningar för att förbättra möjligheterna för klinisk forskning nationellt och regionalt. Läs mer om samarbetet Forum Norr och kontakt till övriga KFC via: www.forumnorr.se.

Kontakt

klinisktforskningscentrum@regionvasterbotten.se