"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Laserlab Umeå

Forskningsinfrastruktur Laserlab Umeå (LLU) består av en samling laboratorier som använder lasrar för sin forskning.

Laserlab Umeå är en del av Laserlab Sweden och består av sex olika laboratorier. Inom dessa laboratorier tillhandahåller Laserlab Umeå fyra experimentstationer för experimentella studier:

Optiskt attosekundsstrålrör
Elektronaccelerationsstrålrör
Surface Science Station
Optical Tweezers

Forskningen stöds av ett antal råd och stiftelser, bland annat Vetenskapsrådet, Stiftelsen för strategisk forskning, Wallenbergstiftelsen, Kungliga vetenskapsakademin och Kempe-stiftelsen.

 

Läs mer om Laserlab Umeå på vår webbplats 

Senast uppdaterad: 2019-11-11