"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

PREDICT

Forskningsinfrastruktur Inom ramen för den nationella strategin för Life Science, samverkar Umeå universitet med bland andra Region Västerbotten och Regionalt cancercentrum norr, inom infrastrukturen PREDICT. Dess mål att utveckla användningen av insamlade biobanksprover inom sjukvårdsregionen.

PREDICT är en strategisk satsning som syftar till att hitta biomarkörer ‒ ämnen i blodet som tidigt kan identifieras hos patienter. Genom att hitta biomarkörerna i ett tidigt skede blir det möjligt att förebygga eller mildra sjukdomen.

Dessa biomarkörpaneler kan implementeras i vården för att skärpa och förenkla diagnostiken, inklusive tidig upptäckt av sjukdom med en effektiv intervention som följd.

 
Utveckling av användandet av biobankprover

Under 2020 lanserade Medicinska fakulteten tillsammans med Region Västerbotten ett strategiskt initiativ – PREDICT - för att förbättra användning av biobanksprover i samband med hälsodata mot precisionshälsa och precisionsmedicin.

Detta initiativ ligger i linje med den svenska Life Science-strategin och målet med PREDICT är att förstå sjukdomsutvecklingen, hitta biomarkörer för tidig upptäckt och förstå samsjuklighet.

Under 2021 skapas en kohort-studie med cirka 32 500 individer med olika typer av sjukdomar som jämförs med en uppsättning av 7500 kontroller. Vi har forskare som är samordnare för olika typer av sjukdomar eller utvecklingsområden som har tilldelats olika områden av styrgruppen för PREDICT.

PREDICT

PREDICT är en strategisk satsning som syftar till att hitta biomarkörer i biobanksprover.

Senast uppdaterad: 2020-06-11