Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

PREDICT

Forskningsinfrastruktur Inom ramen för den nationella strategin för Life Science, samverkar Umeå universitet med bland andra Region Västerbotten och Regionalt cancercentrum norr, inom infrastrukturen PREDICT. Dess mål att utveckla användningen av insamlade biobanksprover inom sjukvårdsregionen.

PREDICT är en strategisk satsning som syftar till att hitta biomarkörer ‒ ämnen i blodet som tidigt kan identifieras hos patienter. Genom att hitta biomarkörerna i ett tidigt skede blir det möjligt att förebygga eller mildra sjukdomen.

Dessa biomarkörpaneler kan implementeras i vården för att skärpa och förenkla diagnostiken, inklusive tidig upptäckt av sjukdom med en effektiv intervention som följd.

 

PREDICT
PREDICT

PREDICT är en strategisk satsning som syftar till att hitta biomarkörer i biobanksprover.