"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Registercentrum Norr

Forskningsinfrastruktur Registercentrum Norr är en enhet inom Region Västerbotten som arbetar för hög kvalitet gällande registerdata, kunskapsstyrning och klinisk forskning. Registercentrum Norr utvecklar och driver befintliga och nya kvalitetsregister. Vi utför kliniskt förbättringsarbete, statistiska analyser och rapporter samt erbjuder it-tekniska lösningar. Våra statistiker och epidemiologer har bred kompetens och erfarenheter av många olika typer av kliniska studier.

Områden och tjänster

Registercentrum Norr kan bistå forskare vid Umeå Universitet med stöd inom klinisk forskning, design av registerstudier, svar gällande kvalitetsregister och undervisning inom forskningsmetodik och statistik.

Registercentrum Norr erbjuder tjänster mot en timkostnad justerad efter Umeå Universitets nuvarande taxa för tjänsteköp. Ett första rådgivande besök är avgiftsfritt. Vid ansökningar till nationella bidragsgivare kan vi under 2021 erbjuda ett avgiftsfritt stöd för forskare anknutna till medicinska fakulteten vid Umeå Universitet.

Kvalitetsregister/Register/Forskningsdatabaser

Registercentrum Norr erbjuder ett heltäckande stöd, bland annat:

 • Rådgivning och juridisk hjälp
 • Hjälp vid uppstart av nya register
 • Stöd gällande datainsamling
 • Drift och utveckling av kvalitetsregister
 • Skapande av statiska, återkommande och interaktiva rapporter
 • Samkörningar mellan register

Klinisk forskning/Statistik

Registercentrum Norr tillhandahåller statistisk och epidemiologisk expertis med särskild tillämpning inom medicinsk forskning. Våra statistiker har bred kompetens och lång erfarenhet av många typer av forskningsstudier, till exempel randomiserade kliniska prövningar, epidemiologiska studier och registerbaserade studier. Flera av oss är disputerade och aktiva forskare har därigenom en djup förståelse för forskningsprocessen och ansökningar till anslagsgivare.

Vi kan bidra med allt från enklare konsultationer till mer djupgående forskningsstöd genom hela den vetenskapliga processen, studieplanering, stickprovsdimensioneringar/poweranalys, analys av data, grafisk och skriftlig presentation av resultat och metod till publikationer. Vi kan bland annat erbjuda:

 • Rådgivning om möjliga studiedesigner
 • Stöd inför ansökningar av anslag*
 • Stickprovsdimensionering/ Poweranalyser*
 • Rådgivning av vetenskaplig och statistisk metodik
 • Statistisk modellering och prognostisering
 • Statistisk analys
 • Analyser av reliabilitet, validitet och noggrannhet
 • Samkörning av data
 • Datacleaning och bearbetning
 • Datamanagement
 • Hjälp med datahanteringsplan
 • Rådgivning gällande statistisk mjukvara som R, SPSS och STATA

* Kostnadsfritt för forskare anknutna till Medicinska fakulteten för ansökningar mot nationella bidragsgivare.

Undervisning vetenskapsmetodik och biostatistik

Registercentrum Norr ger utbildningar inom statistik och vetenskapsmetodik mot Umeå universitet och Region Västerbotten. Vi har kursansvar inom doktorandkursen Introduktion till registerforskning och delmomentet Vetenskaplig metod inom ST-utbildningen. Registercentrum Norr erbjuder, på begäran, utbildning/ seminarier inom statistik, vetenskapsmetodik samt registerforskning.

Registercentrum Norr ger i samarbete med Forum Norr en seminarieserie i statistik, öppen för alla intresserade, med målgruppen kliniska forskare.

Mer om Registercentrum Norr

Kontaktuppgifter

statistik.rcnorr@regionvasterbotten.se
support.rcnorr@regionvasterbotten.se

Kontakt

Senast uppdaterad: 2023-01-17