Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

SHARE

Forskningsinfrastruktur SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) är en tvärvetenskaplig longitudinell intervjubaserad undersökning om hälsa, åldrande och pensionering som genomförts i 21 europeiska länder.

Undersökningen har omfattat totalt mer än 120 000 individer över 50 års ålder i bl.a. Sverige. Undersökningen behandlar frågor om arbetskraftsdeltagande, ekonomi, familjenätverk samt fysisk och psykisk hälsa. SHARE gör det möjligt att analysera hur äldres levnadsförhållande utvecklas över tiden och hur ekonomiska, sociala och hälsomässiga förhållanden samverkar. Genom att undersöka förhållanden i många europeiska länder med olika välfärdssystem blir det möjligt att se hur t.ex. skilda pensionssystem och socialpolitik påverkar levnadsvillkoren för äldre. SHARE startade 2002 och är planerad att fortgå fram till 2024. Då kommer undersökningen att ha omfattat totalt 10 vågor av datainsamling. Sex vågor av datainsamling har genomförts och den sjunde är på gång. Data finns lagrade vid CenterData vid universitetet i Tilburg i Nederländerna och är tillgängliga online för forskare som är verksamma vid en forskningsinstitution och som kan presentera ett forskningsämne av relevans för SHARE. Alla uppgifter är anonymiserade.

Kontakt

Elisabeth Engberg
Områdeschef
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 22