"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)

Forskningsinfrastruktur SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) är en tvärvetenskaplig longitudinell intervjubaserad undersökning om hälsa, åldrande och pensionering som genomförts i 28 europeiska länder samt Israel.

Undersökningen har omfattat totalt mer än 530 000 intervjuer med 140 000 individer över 50 års ålder i bl.a. Sverige. Undersökningen behandlar frågor om arbetskraftsdeltagande, ekonomi, familjenätverk samt fysisk och psykisk hälsa. SHARE gör det möjligt att analysera hur äldres levnadsförhållande utvecklas över tiden och hur ekonomiska, sociala och hälsomässiga förhållanden samverkar. Genom att undersöka förhållanden i många europeiska länder med olika välfärdssystem blir det möjligt att se hur t.ex. skilda pensionssystem och socialpolitik påverkar levnadsvillkoren för äldre.

SHARE startade 2002 och hittills har nio vågor av datainsamling har genomförts och den tionde är planerad till 2024. Utöver dessa datainsamlingar har det även genomförts en speciell COVID-19-undersökning under sommaren 2020, med en uppföljning ett år senare (SHARE-COVID Survey1 och 2). Data finns lagrade vid SHARE Research Data Center vid universitetet i Tilburg i Nederländerna och är tillgängliga online för forskare som är verksamma vid en forskningsinstitution och som kan presentera ett forskningsämne av relevans för SHARE. Alla uppgifter är anonymiserade.

Under 2021 firade SHARE 10 år som European Research Infrastructure Consortium (ERIC). Forskningsinfrastrukturer är vetenskapliga verktyg som används för att kunna bedriva forskning av högsta kvalitet och som används av forskare och forskargrupper inom många olika forskningsområden. Sverige är medlem i konsortiet sedan 2014. Den svenska delen av SHARE är också en nationell forskningsinfrastruktur som finansieras av Vetenskapsrådet och ingår i Comparative Research Center Sweden (CORS) som är ett nationellt konsortium som samordnar och tillhandahåller surveybaserad forskningsinfrastruktur för samhällsvetenskaplig forskning.

Läs mer om SHARE 

Kontakt

Senast uppdaterad: 2023-01-24