"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Strategisk miljöarkeologisk databas (SEAD)

Forskningsinfrastruktur SEAD är en open access, internationellt orienterad och tvärvetenskaplig nationell forskningsdatainfrastruktur för lagring, hantering, spridning och analys av empiriska data om tidigare mänsklig aktivitet, biologisk mångfald och långsiktiga miljö- och klimatförändringar.

Databasen består av en relations-geodatabas, datahanteringsprogramvara, peer-review system, online verktyg för bläddring, utfrågning och extraktion av data, och personalen att underhålla och stödja dessa.

För närvarande tillgodoses rådata och stöd/metadata för över 40 analysmetoder, inklusive resultat från analysen av fossila insekter, växter och pollen, fysikaliska och kemiska egenskaper hos jord och sediment, dendrokronologi och keramik- och isotopgeokemi. Dessa beskrivs av omfattande arkeologiska, geologiska och biologiska metadata, dateringar och moderna referensdata (species traits, kulturell/ekologisk klassificering och klimatkalibreringsdata).

Huvuddelen av data härstammar från arkeologiska och kvartärvetenskapliga forskning och konsultuppdrag, och SEAD innehåller världens största databas av fossila insekter (www.bugscep.com). Minst 80% av alla arkeologiska data skapas inom den privata sektorn och SEAD försöker säkerställa att den naturvetenskapliga komponenten av detta finns tillgänglig som open access för återanvändning inom forskning och utveckling samt att ge statliga och privata aktörer lättare tillgång till data för översikter och utvärderingar.

SEAD säkerställer att arkeologiska och kvartärvetenskapliga data används långt ifrån deras ursprungliga domäner, och förenar forskning om tidigare miljöer och klimat med moderna studier för bättre förståelse av den förflutna, nutid och framtid. Systemet levererar data till den internationella Neotoma paleoecologi databasen och samhället, DataARC och snart Swedish LifeWatch.

Strategisk relevans

SEAD är en nationell forskningsdatainfrastruktur och samarbete mellan Umeå, Lund och Stockholms universitet (med framtida planer som inkluderar åtminstone Uppsala, Oslo och Stavanger).

Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL) Umeå Universitet är värd för SEAD och den utvecklas i samarbete med Humlab.

Databasen ger öppen åtkomst till data och analysverktyg för ett brett spektrum av forskningsområden och har en växande användarbas och Linked Open Data (LOD) nätverk internationellt.

SEAD levererar data till andra internationella forskningsdatainfrastruktur, inklusive NSF-finansierade Neotoma Paleoecology Database och DataARC, och snart EU-infrastrukturen Swedish LifeWatch och ARIADNE+. MALs deltagande i två NSF projekt har säkerställts genom samarbete där SEAD används.

Databasen har använts som en datakälla eller infrastruktur i ett antal forsknings- och uppdragsprojekt, och används rutinmässigt i undervisning i Umeå och internationellt. Databasen ger material till studentprojekt, men inkluderar också en uppsjö av i stort sett outnyttjade proxidata för forskningsprojekt om tidigare miljö, människor och klimatförändringar.

SEAD underlättar också open access till och återanvändning av data som erhållits genom statlig- eller privatsektors forskning, och därmed främjar trippelhelix innovationscykeln.

Läs mer på SEAD:s webbplats

Kontakt

Philip Buckland
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 92
Senast uppdaterad: 2020-04-01