Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Philip Buckland

Philip Buckland

Vicedekan vid Humanistiska fakulteten. Föreståndare för miljöarkeologiska laboratoriet och den strategiska miljöarkeologiska databasen (SEAD). Docent i miljöarkeologi.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Arkeologi
Plats

Vicedekan vid Humanistiska fakulteten.

Jag är föreståndare för Miljöarkeologiska laboratoriet, en infrastruktur för forskning, utveckling och uppdrag som är aktivt involverad i arkeologi genom hela Skandinavien. Jag driver den strategiska miljöarkeologiska databasen (SEAD), en forskningsinfrastruktur för studier av tidigare miljöförändringar, klimatförändringar och mänsklig aktivitet.

Mina forskningsintressen är relaterat till databasens koncept och omfång och inkluderar användningen av biologiska proxys, särskilt fossila insekter, för rekonstruktion av forntida miljö- och klimatförändringar, särskilt när det gäller tidigare mänskliga aktiviteter. Jag är också intresserad av användningen av paleoentomologi, analys av fossila insekter, för att studera tidigare biologisk mångfald och i förhållande till modern naturvård. Jag är medförfattare till BugsCEP-databasen och programvaran och är intresserad av utveckling av och forskning kring forskningsdatainfrastrukturer, särskilt användningen av 'big data' inom arkeologi och paleoekologi samt implementeringen av FAIR-principer för öppen datatillgång.

Under senare tid har jag blivit intresserade för forskning om klimatanpassning av kulturarv och kulturmiljön. Jag samarbetar med Trafikverket och privata företag för att driva dessa frågor. 

Jag är en Fellow av The Royal Entomological Society och verksam i ett flertal nationella och internationella organisationer.

För uppdragsarkeologi se hemsidan för miljöarkeologiska laboratoriet (MAL) och uppdragsverksamhet.

Också delaktig i följande forskningsinfrastrukturer:

ARIADNEplus - The European Infrastructure for Archaeological Data (3rd party)

HSS - Heritage Science Sverige (Steering committee)

Humlab - Humanities laboratory, Umeå (Chair of Scientific Advisory Board)

IPERION-HS - Integrating Platforms for the European Research Infrastructure ON Heritage Science (3rd party)

Neotoma - Neotoma Paleoecology Database and Community (Leadership group)

SBDI - Swedish Biodiversity Data Infrastructure (Partner)

URDAR - A research infrastructure for archaeological excavation data (Co-PI)

Gammalt vedmaterial i nytt ljus - Nationell forsknings datainfrastruktur för dendrokronologi (Co-PI)

Avslutade infrastrukturprojekt:

DataARC - Enabling Scientific Research on the Long-Term Human Ecodynamics of the North Atlantic (Co-PI)

SLW - Swedish LifeWatch (nu en del av SBDI)

VISEAD - Vidareutveckling av den miljöarkeologiska databasen (SEAD) för tvärvetenskapliga studier av globala utmaningar med nya forskningsområden och användargrupper

Climate, MDPI 2021, Vol. 9, (10)
Antonson, Hans; Buckland, Philip I.; Blomqvist, Göran
Routledge international handbook of research methods in digital humanities, Oxon & New York: Routledge 2021 : 203-217
Foka, Anna; Cocq, Coppélie; Buckland, Philip I.; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2021, Vol. 16, (4)
Morrison, Kathleen D.; Hammer, Emily; Boles, Oliver; et al.
Biological Conservation, Elsevier 2021, Vol. 260
Pilotto, Francesca; Dynesius, Mats; Lemdahl, Geoffrey; et al.
Frontiers of Biogeography, International Biogeography Society 2021, Vol. 13, (2)
Uhen, Mark D.; Buckland, Philip I.; Goring, Simon J.; et al.
Transactions of the Hunter Archaeological Society, Sheffield: The Hunter Archaeological Society 2020, Vol. 29 : 84-101
Buckland, Paul; Buckland, Philip I.; Prosser, Tim
Quaternary Science Reviews, Elsevier 2020, Vol. 232
Farjon, Aljos; Horne, David J.; Parfitt, Simon A.; et al.
Journal of Archaeological Science: Reports, Elsevier 2020, Vol. 31
Fägerström, Christoffer; Buckland, Philip I.; Lemdahl, Geoffrey; et al.
Kastell Dambach am Raetischen Limes: Ausgrabungen im Vicus am Rand des Moosgrabentals (2008), Kallmünz: Verlag Michael Lassleben 2020 : 240-256
Lemdahl, Geoffrey; Buckland, Philip I.
Journal of Nordic Archaeological Science, Stockholm: Stockholm University 2020, Vol. 19
Tranberg, Annemari; Alenius, Teija Helena; Kallio-Seppä, Titta; et al.
Buckland, Paul C.; Buckland, Philip I.; G. Russell, Coope; et al.
Royal Society Open Science, Royal Society Publishing 2019, Vol. 6, (7)
Buckland, Philip I.; Bateman, Mark D.; Bennike, Ole; et al.
Archaeometry, John Wiley & Sons 2019, Vol. 61, (4) : 977-990
Buckland, Philip I.; Buckland, Paul C.
Environment and Settlement: Ørland 600 BC–AD 1250, Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP) 2019 : 107-134
Linderholm, Johan; Macphail, Richard; Buckland, Philip I.; et al.
Science, American Association for the Advancement of Science 2019, Vol. 365, (6456) : 897-902
Stephens, Lucas; Fuller, Dorian; Boivin, Nicole; et al.
Miljöarkeologiska Laboratoriets Rapporter, 2019-007
Östman, Sofi; Hristova, Ivanka; Buckland, Philip I.; et al.
Archaeological and Anthropological Sciences, Springer 2018, Vol. 10, (1) : 125-140
Buckland, Paul C.; Buckland, Philip I.; Panagiotakopulu, Eva
Checklist of beetles of the British Isles: with a chapter on fossil beetles, Iver: Pemberley Books 2018 : 171-174
Buckland, Philip I.; Buckland, Paul C.
Encyclopedia of global archaeology
Buckland, Philip I.; Buckland, Paul C.; Olsson, Fredrik
Digital Humanities Quarterly, The Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO) 2018, Vol. 12, (3)
Buckland, Philip I.; Nicolo, Dell'Unto; Palsson, Gisli
Digital Humanities Quarterly, The Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO) 2018, Vol. 12, (3)
Buckland, Philip I.; Nicolo, Dell'Unto; Palsson, Gisli
Encyclopedia of global archaeology
Buckland, Philip I.; Sjölander, Mattias; Eriksson, Erik J.
PAGES Magazine, Bern: PAGES International 2018, Vol. 26, (2) : 68-69
Kohler, Timothy A.; Buckland, Philip I.; Kintigh, K. W.; et al.
Quaternary Research, Cambridge University Press 2018, Vol. 89, (1) : 156-177
Williams, John W.; Grimm, Eric C.; Blois, Jessica L.; et al.
Wood Wise, Woodland Trust 2017 : 22-27
Buckland, Philip
Populär Arkeologi, Vetenskapsmedia i Sverige AB 2017, (3)
Buckland, Philip I.
Miljöarkeologiska Laboratoriets Rapporter, 2017-12
Buckland, Philip I.; Linderholm, Johan; Östman, Sofi; et al.
Populär arkeologi, (5) : 28-31
Buckland, Philip I.; Sjölander, Mattias
Environmental Archaeology Laboratory Reports, 2017-001
Buckland, Philip I.; Wallin, Jan-Erik
Miljöarkeologiska Laboratoriets Rapporter, 2017-018
Buckland, Philip I.; Östman, Sofi; Wallin, Jan-Erik; et al.
Miljöarkeologiska Laboratoriets Rapporter, 2017-06
Buckland, Philip; Wallin, Jan-Erik
Miljöarkeologiska Laboratoriets Rapporter, 2017-028
Östman, Sofi; Eriksson, Samuel; Buckland, Philip; et al.
Miljöarkeologiska Laboratoriets Rapporter, 2017-009
Östman, Sofi; Samuel, Eriksson; Buckland, Philip I.
Arachnology, British Arachnological Society 2015, Vol. 16, (8) : 287-293
Breitling, Rainer; Buckland, Philip I.
The XIX INQUA Congress Quaternary Perspectives on Climate Change, Natural Hazards and Civilization, Nagoya, Japan
Buckland, Philip I.; Hammarlund, Dan; Hjärthner-Holdar, Eva; et al.
The XIX INQUA Congress: Quaternary Perspectives on Climate Change, Natural Hazards and Civilization, Nagoya, Japan, 26 Jul - 2 Aug, 2015
Buckland, Philip I.; Lemdahl, Geoffrey
2015 Digital Heritage: Volume 2, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 2015 : 457-460
Strawhacker, Colleen; Buckland, Philip I.; Palsson, Gisli; et al.
Journal of Biogeography, Wiley-Blackwell 2015, Vol. 42, (11) : 2031-2048
Vickers, Kim; Buckland, Philip I
Sorby Record, Sheffield: The Sorby Natural History Society 2014, (50) : 2-6
Buckland, Paul C.; Buckland, Philip I.
Quaternary International, Elsevier 2014, Vol. 341 : 272-282
Buckland, Philip I.
Antenna (Journal of the Royal Entomological Society), London: Royal Entomological Society of London 2014, Vol. 38, (1) : 21-28
Buckland, Philip I.; Buckland, Paul C.
The Encyclopedia of Global Archaeology, Springer Science+Business Media B.V. 2014 : 5740-5755
Buckland, Philip I.; Buckland, Paul C.; Olsson, Fredrik
The Encyclopedia of Global Archaeology, Springer Science+Business Media B.V. 2014 : 7076-7085
Buckland, Philip I.; Eriksson, Erik J.
Miljöarkeologiska Laboratoriets Rapporter, 2014-013
Buckland, Philip I.; Eriksson, Erik J.; Palm, Fredrik
Quaternary International, Elsevier 2014, Vol. 341 : 172-183
Lemdahl, Geoffrey; Buckland, Philip I.; Fischer Mortensen, Morten
H-Soz-Kult
Nygren, Thomas; Foka, Anna; Buckland, Phillip I.
Archaeology in the Digital Era: Papers from the 40th Annual Conference of Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA), Southampton, 26-29 March 2012, Amsterdam University Press 2013 : 320-331
Buckland, Philip I.
Checklist of Beetles of the British Isles, United Kingdom: Pemberley Books 2012 : 127-130
Buckland, Philip I.; Buckland, Paul C.

Huvudsakligen undervisning inom Masterprogram i Miljöarkeologi (på engelska) och Arkeologiprogrammet i Umeå. Gästspel i andra kurser internationellt och nationellt över flera diskipliner.

Nuvarande kurser i Umeå

Masterprogram i landskapsarkeologi/miljöarkeologi

GIS för miljöarkeologi och arkeologi, avanceradnivå, 7,5 hp (på engelska)

Handledning av examsarbete på grund- och avanceradenivå - ta kontakt om du vill ha förslag på uppsatsämne!

Tidigare och tillfälliga kurser

Miljöarkeologisk fält- och labmetodik, arkeologi, arkeologi och GIS, Miljöarkeologi - Hållbarhet och kulturmiljövård, teori och metod i arkeologi och miljöarkeologi, forensisk entomologi, brottsplatsens arkeologi, att kommunicera populärvetenskapligt, presentationsteknik, Kiruna, Norrland, världen: humanistiska perspektiv på människan och naturresurserna