"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Swe-Clarin

Forskningsinfrastruktur Swe-Clarin är en nod i CLARIN – Common Language Resources and Technology Infrastructure. Verksamheten riktar sig till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap som arbetar med tal- eller textbaserade material.

Syftet med Swe-Clarin är att främja ny forskning med hjälp av digitala språkliga verktyg. Konsortiets medlemmar arbetar med att tillgängliggöra språkteknologiska verktyg och material, som textsamlingar, korpusar, lexikon och ljudinspelningar för bred användning inom alla vetenskapsområden. 

Verksamheten ingår i Nationella språkbanken och är medfinansierad av Vetenskapsrådet.

Förutom Umeå universitet medverkar: Göteborgs universitet, KTH, Institutet för språk och folkminnen, Uppsala universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Kungliga biblioteket, Linköpings universitet och Riksarkivet.

Externa finansiärer

Kontakt

Fredrik Nylén
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 73 15
Senast uppdaterad: 2023-10-20