"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

SwedPop: Svenska befolkningsdatabaser för forskning

Forskningsinfrastruktur Den nationella forskningsinfrastrukturen SwedPop tillgängliggör befolkningsdata för forskning genom samordning av de viktigaste historiska befolkningsdatabaserna i Sverige med fokus på perioden 1700–1960. Datat kan användas för att belysa breda frågeställningar relaterade till befolkning, levnadsvillkor och hälsa i ett longitudinellt och komparativt perspektiv.

Kärnan i SwedPop utgörs av sex forskningsdatabaser:

  1. Kyrkboksdatabaserna vid Demografiska databasen (DDB), Umeå universitet,
  2. Skånes Ekonomisk-Demografiska Databas (SEDD) vid Centrum för ekonomisk demografi, Lunds universitet,
  3. Rotemansdatabasen vid Stockholms stadsarkiv,
  4. SweCens-databasen vid Riksarkivet,
  5. Gothenburg Population Panel (GOPP) vid Institutionen för ekonomi och samhälle, Göteborgs universitet.
  6. Ett etablerat samarbete finns även med Sveriges Släktforskarförbund avseende tillgång till databasen Sveriges Dödbok.

Databaserna är harmoniserade och länkade och kan därför användas till att belysa breda frågeställningar relaterade till befolkning, levnadsvillkor och hälsa i ett longitudinellt och komparativt perspektiv.

Infrastrukturen SwedPop är fortfarande under utveckling och nya data publiceras löpande.
Tillsammans erbjuder de sex databaserna sammanhängande information om den svenska befolkningen under nära tre sekler, från 1700–1968, med regionala nedslag i skilda delar av Sverige, däribland landets två största städer, Stockholm och Göteborg. Data i SwedPop tillgängliggörs i ett gemensamt databasformat och med harmoniserad kodning, vilket underlättar komparativa studier. Med hjälp av källornas noggrant förda noteringar om födelse, död, bostadsort, yrke, familjebildning, flyttningar, familjeförhållanden, och ekonomisk information är det möjligt att studera individer, familjer och större befolkningar i sin sociala och ekonomiska kontext över tid, rum och generationer. Möjligheten att länka data till moderna befolkningsregister hos SCB ger också nya förutsättningar för flergenerationsstudier av aktuella medicinska forskningsfrågor.

Tillgänglighet

Data som inte innehåller personuppgifter kan fritt laddas ned från SwedPops webbplats

Tillgängliggörande av data som innehåller personuppgifter sker efter särskild prövning, i enlighet med GDPR och OSL.

Användarstöd

SwedPops webbplats finns guider för användandet, en FAQ och ett kontaktformulär för beställning av data och individuell support.

Kontakta SwedPop

Kontaktformulär finns på SwedPops webbplats: https://swedpop.se

Kontakt

Elisabeth Engberg
Områdeschef
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 22

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-05-14