"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Instrument

FT-IR SPEKTROSKOPI

Bruker IFS 66 v / S FT-IR-spektrometer (vakuumbänk) med DTGS- och MCT-detektorer
Tillbehör:

 • Transmissionscell
 • Diffus reflektionscell (DR) för fasta prover (pulver)
 • DR-karusell för automatiska mätningar av pulver och pulveriserade prov
 • ATR-celler för vätskor och suspensioner, eller för ytkänsliga / tunna skiktmätningar av fasta prover
 • ATR-celler med automatiserad titrering: kontinuerliga, realtidsmätningar för att följa reaktioner eller förändringar, t.ex. effekter av pH-förändring, sorption och dynamiska egenskaper hos prover.

Bruker Vertex 80v FT-IR-spektrometer (vakuumbänk) med DTGS-detektor
Tillbehör:

 • Transmissionscell
 • ATR-celler: ytkänsliga / tunna skiktmått av fasta ämnen, vätskor och suspensioner
 • ATR-celler för vätskor och suspensioner, eller för ytkänsliga / tunna skiktmätningar av fasta prover
 • ATR-celler med automatiserad titrering: kontinuerliga, realtidsmätningar för att följa reaktioner eller förändringar, t.ex. effekter av pH-förändring, sorption och dynamiska egenskaper hos prover.
 • Grazing angle mätningar med automatisk motorvinkeljustering

FT-IR MIKROSPEKTROSKOPI

Bruker Equinox 55 FT-IR-spektrometer med DTGS-detektor
Tillbehör:

 • Hyperion 3000 Mikroskop med "single element" och 64x64 FPA detektorer.
 • Transmission- och reflektansmätningar av fasta ämnen, vätskor, suspensioner och tunna filmer. Bildbehandling och kartläggning med mikrometer upplösning (diffraktionsbegränsad)
 • Transmissionscell
 • Diffus reflektionscell (DR) för fasta prover (pulver)
 • ATR-celler för vätskor och suspensioner, eller för ytkänsliga / tunna skiktmätningar av fasta prover

Bruker Tensor 27 FT-IR spektrometer med DTGS detektor
Tillbehör:

 • Hyperion 3000 Mikroskop med "single element" och 64x64 FPA detektorer.
 • Transmission- och reflektansmätningar av fasta ämnen, vätskor, suspensioner och tunna filmer. Bildbehandling och kartläggning med mikrometer upplösning (diffraktionsbegränsad)
 • Transmissionscell
 • Diffus reflektionscell (DR) för fasta prover (pulver)
 • ATR-celler för vätskor och suspensioner, eller för ytkänsliga / tunna skiktmätningar av fasta prover
 • Grazing angle mätningar med automatisk motorvinkeljustering

RAMAN SPEKTROSKOPI OCH MIKROSPEKTROSKOPI

Renishaw inVia Raman spektrometer och mikroskop
Tillbehör:

 • 5x, 20x, 50x, 50 x LWD, 100x , 40x water immersive och 100x oil immersive lens
 • Konfokala mätningar och djupprofilering
 • Plattans positionsnoggrannhet: 0,1 μm
 • Höghastighets Streamline-bildbehandling
 • 458 nm, 488 nm och 514 nm Ar+ ion laser (50 mW)
 • 633 nm HeNe laser (20 mW)
 • 785 nm infraröd diodlaser (300 mW)
 • Fiberoptisk sond (514 nm) för externa mätningar
 • Polarisatorer för lasrarna 458 nm, 514 nm och 633 nm, inklusive rotationssteg

Bruker BRAVO bärbar Raman spektrometer
NIR laser
Tillbehör:

 • Dockningsstation
 • Dubbla, avtagbara, uppladdningsbara batterier
 • Mäthuvud för cylindriska ampuller
 • Mäthuvud för standard prover

 

Senast uppdaterad: 2019-04-08