Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Disputationer

Utbildning på forskarnivå avslutas med en offentlig disputation där doktoranden försvarar sin doktorsavhandling.

Vid Umeå universitet äger mellan 150 och 200 disputationer rum varje år. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Kommande disputationer

Antonia Boman – reumatologi
tor
30
sep
Antonia Boman – reumatologi
Tid 09:00 - 12:00 30 september 09:00 - 12:00
Plats Bergasalen, Norrlands Universitetssjukhus

Disputation. Tidig reumatoid artrit – biomarkörer och hormonella faktorer i relation till sjukdomsprogress.

Keni Ren, disputation tillämpad elektronik
tor
30
sep
Keni Ren, disputation tillämpad elektronik
Tid 13:00 - 17:00 30 september 13:00 - 17:00
Plats Samverkanshuset, Triple Helix.

Disputation. Inzoomning på Precisionsdjurhållning.

oktober

Jerry Öhlin – fysioterapi
fre
1
okt
Jerry Öhlin – fysioterapi
Tid 09:00 - 12:00 1 oktober 09:00 - 12:00
Plats Triple Helix, Universitetsledningshuset

Disputation. Gånghastighet, fysisk aktivitet, kognitiv funktion och demens.

Sandra Behren, organisk kemi
fre
1
okt
Sandra Behren, organisk kemi
Tid 09:00 - 13:00 1 oktober 09:00 - 13:00
Plats Glasburen, KBC, Umeå Universitet. Zoom.

Disputation. Utvecklande och Utvärdering av Molekylära Verktyg för att Studera Postranslationell HexNAc- Tyrosin och Mucin O-Glycosylering.

Disputation - Åsa Widén
fre
1
okt
Disputation - Åsa Widén
Tid 09:00 - 13:00 1 oktober 09:00 - 13:00
Plats MIT.C.313 och Zoom

Disputation. Titel: Bedömning av ekologisk reglering för nuvarande och framtida tillrinning i ett stort avrinningsområde reglerat för vattenkraft

Josephine Savard – psykiatri
fre
8
okt
Josephine Savard – psykiatri
Tid 09:00 - 12:00 8 oktober 09:00 - 12:00
Plats Psykiatrins sal A, Norrlands universitetssjukhus

Disputation. Tvångsmässig sexuell beteendestörning: Kliniska karakteristika och behandling med Naltrexon.

Karna Johansson – kardiologi
fre
8
okt
Karna Johansson – kardiologi
Tid 13:00 - 16:00 8 oktober 13:00 - 16:00
Plats Sal B 9 tr, Norrlands universitetssjukhus

Disputation. Kroppssammansättning hos vuxna med komplexa medfödda hjärtfel

Emma Nyman – kardiologi
fre
15
okt
Emma Nyman – kardiologi
Tid 09:00 - 12:00 15 oktober 09:00 - 12:00
Plats Bergasalen, Norrlands universitetssjukhus

Disputation. Mätning av tidig ateroskleros genom ultraljud : metodologiska och kliniska studier

Matilda Naesström – Psykiatri
fre
15
okt
Matilda Naesström – Psykiatri
Tid 09:00 - 12:00 15 oktober 09:00 - 12:00
Plats Sal A, Byggnad F, Norrlands universitetssjukhus

Disputation. Djup hjärnstimulering som behandling vid tvångssyndrom.

Laxmi Mishra, biokemi
fre
15
okt
Laxmi Mishra, biokemi
Tid 10:00 - 14:00 15 oktober 10:00 - 14:00
Plats Lilla Hörsalen, KB.E3.01 Umeå Universitet.

Disputation. FtsH metalloproteaser och deras pseudoproteaser i kloroplasthöljet av Arabidopsis thaliana.

Andreas Viberg – oftalmiatrik
fre
15
okt
Andreas Viberg – oftalmiatrik
Tid 13:00 - 16:00 15 oktober 13:00 - 16:00
Plats Betula

Disputation. Genetisk orsak och riskfaktor vid gråstarrskirurgi

Cia Gustrén – Medie- och kommunikationsvetenskap
fre
15
okt
Cia Gustrén – Medie- och kommunikationsvetenskap
Tid 13:00 - 15:00 15 oktober 13:00 - 15:00
Plats Hörsal E, Humanisthuset

Disputation. Att förhandla skolidentiteter: en multimodal analys av gymnasieskolors självpresentation på webben

Anjan Rao Puttige, energiteknik
tis
19
okt
Anjan Rao Puttige, energiteknik
Tid 13:00 - 17:00 19 oktober 13:00 - 17:00
Plats Triple helix, Umeå Universitet.

Disputation. Användning av bergvärmepumpar i ett fjärrvärme- och fjärrkyla nätverk: modellering och optimering.

Linn Karlsson - nationalekonomi
fre
22
okt
Linn Karlsson - nationalekonomi
Tid 13:00 - 15:00 22 oktober 13:00 - 15:00
Plats Aula Biologica

Disputation. Uppsatser om insatsfaktorer, antagningar och avkastning på utbildning

Ibadete Bytyci – kardiologi
tis
26
okt
Ibadete Bytyci – kardiologi
Tid 13:00 - 16:00 26 oktober 13:00 - 16:00
Plats Sal B, 9 tr, Norrlands universitetssjukhus

Disputation. Den viktiga rollen för vänster förmaksfunktions parametrar i klinisk praxis.

Hanna Lindström - Nationalekonomi
fre
29
okt
Hanna Lindström - Nationalekonomi
Tid 10:00 - 12:00 29 oktober 10:00 - 12:00
Plats Hörsal UB.A.210 - Lindellhallen 1

Disputation. Uppsatser om grön offentlig upphandling och marknaden för ekologiska livsmedel.

november

Melanie Oelker, kemi
tor
4
nov
Melanie Oelker, kemi
Tid 10:00 - 14:00 4 november 10:00 - 14:00
Plats Glasburen, KBC.

Disputation. Avväpning av bakterier - Ett strukturellt tillvägagångssätt för utvecklingen av ett anti-virulent läkemedel mot Listeria monocytogenes.

Elena Kotyrlo - Nationalekonomi
fre
12
nov
Elena Kotyrlo - Nationalekonomi
Tid 10:00 - 12:00 12 november 10:00 - 12:00
Plats Hörsal UB.A.230, Lindellhallen 3

Disputation. Fertilitet, barnomsorg och arbetsmarknad: Dynamik i tid och rum

Helena Ullgren – omvårdnad
fre
19
nov
Helena Ullgren – omvårdnad
Tid 09:00 - 12:00 19 november 09:00 - 12:00
Plats Aula biologica

Disputation. Vem ansvarar i cancervården? Fragmentering eller integrering.

Marie Lindsjørn Nordvik - rättsvetenskap
fre
19
nov
Marie Lindsjørn Nordvik - rättsvetenskap
Tid 10:00 - 12:00 19 november 10:00 - 12:00
Plats Hörsal NBET.A.101, Norra Beteendevetarhuset

Disputation. The child's right to participation in child protection - The right's implication in a complex landscape of legal norms

december

Anna Jonsson Holmdahl – kardiologi
fre
3
dec
Anna Jonsson Holmdahl – kardiologi
Tid 09:00 - 12:00 3 december 09:00 - 12:00
Plats Bergasalen

Disputation. Mineralkortikoidreceptorantagonister vid hjärtsvikt.

Cecilia Hultstrand – omvårdnad
fre
3
dec
Cecilia Hultstrand – omvårdnad
Tid 09:00 - 12:00 3 december 09:00 - 12:00
Plats Aula biologica

Disputation. Hur skapas tillgång till cancervård? En studie om patientmöten i primärvården och sociodemografiska faktorer.

Ott Velsberg - Informatik
ons
8
dec
Ott Velsberg - Informatik
Tid 09:00 - 11:00 8 december 09:00 - 11:00
Plats Triple Helix, Universitetsledningshuset

Disputation. I IoTs tidsålder: En studie av smarthet i offentlig sektor

Ulrica Johansson – pediatrik
fre
10
dec
Ulrica Johansson – pediatrik
Tid 09:00 - 12:00 10 december 09:00 - 12:00
Plats Bergasalen Q (27) Norrlands universitetssjukhus Umeå

Disputation. Tilläggskost med nordisk mat. Effekt på näringsintag, tillväxt, biomarkörer och ätbeteende.

Viktor Holmdahl – kirurgi
fre
10
dec
Viktor Holmdahl – kirurgi
Tid 09:00 - 12:00 10 december 09:00 - 12:00
Plats Aulan, Sunderby sjukhus

Disputation. Autolog fullhud som förstärkningsmaterial vid bråckkirurgi.

Johanna Andersson – neurologi
fre
10
dec
Johanna Andersson – neurologi
Tid 13:00 - 16:00 10 december 13:00 - 16:00
Plats Betula

Disputation. Idiopatisk normaltryckshydrocefalus; epidemiologi och diagnostik.

Siarhei Manzhynski - företagsekonomi
fre
10
dec
Siarhei Manzhynski - företagsekonomi
Tid 13:00 - 15:00 10 december 13:00 - 15:00
Plats Hörsal UB.A.210 - Lindellhallen 1 (S Hörsal A)

Disputation. Att förstå och hantera coopetition för hållbarhet – process och utfall

Johan Holm - Rättsvetenskap
fre
17
dec
Johan Holm - Rättsvetenskap
Tid 09:15 - 12:00 17 december 09:15 - 12:00
Plats Lindell 3, Samhällsvetarhuset

Disputation. Arbetsgivarens rättsliga ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering

Mikael Goossen - sociologi
fre
17
dec
Mikael Goossen - sociologi
Tid 13:00 - 16:00 17 december 13:00 - 16:00
Plats ULED Triple Helix

Disputation. Kvinnors och mäns attityder till välfärdsstaten i Sverige och Europa.