"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ada Nilsson på barrikaderna i Triewaldsgränd. En biografi

Forskningsprojekt Ada Nilsson – på barrikaderna i Triewaldsgränd. Kvinnoläkaren Ada Nilssson var drivande motor och nav i de många nätverk som i början av 1900-talet arbetade för en uppvärdering av kvinnors liv och arbete samt fred och samarbete över gränserna.

Hennes våning på Triewaldsgränd i Gamla stan utgjorde en blandning av läkarmottagning, litterär salong och konspirationsnäste och samlade såväl kvinnosakskvinnor och radikala män som intellektuella, konstnärer och politiker i abetet för kvinnofrågan, fredsfrågan, jordfrågan, befolkningsfrågan och frågan om den liberala linjen. Tillsammans med de övriga Fogelstadkvinnorna grundade hon Kvinnliga medborgarskolan och tidskriften Tidevarvet, och med sig själv som ansvarig utgivare och ekonomisk garant. Den här studien vill lyfta fram Ada Nilssons centrala roll för det tidiga 1900-talets radikala arbete för kvinnor och en värld i fred med jorden.

Projektöversikt

Projektperiod:

2009-01-01 2010-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Projektbeskrivning

Ada Nilsson är den enda av de fem s k Fogelstadkvinnorna, Elisabeth Tamm, Elin Wägner, Honorine Hermelin och Kerstin Hesselgren, som inte blivit föremål för någon egen studie, trots att hon var den allestädes närvarande organisatören, finansiären, hjälparen och inte minst läkaren i den krets av radikala kvinnor och män som lade grunden för vårt svenska välfärdssamhälle. Källmaterialet till den här studien är därför rikt med en stor mängd forskning kring Fogelstadkretsen men hon förekommer också i många andra personers minnesböcker. När Alexandra Kollontaj blev ambassadör i Stockholm blev hon och Ada Nilsson nära vänner, och deras brevväxling finns samlad i Kvinnohistoriska Samlingarna.Ada Nilsson spelade också en central roll i ett stort antal föreningar där hon förekommer i protokoll och andra skrivelser. För tidskriften Tidevarvet skrev hon artiklar i var och vartannat nummer, därtill ett antal skrifter inom det kvinnomedicinska området.

Senast uppdaterad: 2019-09-18