Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 19 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

AI Glass Box - AI glaslåda

Forskningsprojekt AI-system förväntas i allt högre grad agera autonomt. Att använda nuvarande maskininlärningsmetoder som fokuserar på mönstermatchning och förlitar sig starkt på korrelationsmetoder leder till ogenomträngliga system som är notoriskt svåra att övervaka (de så kallade black box-algoritmerna).

Projektet fokuserar på utveckling av metoder för att verifiera och övervaka det etiska beteendet hos AI-system baserat på observation av input och output beteende enligt ett kontinuerligt utvecklande samhällsoptimum.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Forskningsämne

Datavetenskap

Externa finansiärer

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Externa finansiärer