"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

AI Glass Box - AI glaslåda

Forskningsprojekt AI-system förväntas i allt högre grad agera autonomt. Att använda nuvarande maskininlärningsmetoder som fokuserar på mönstermatchning och förlitar sig starkt på korrelationsmetoder leder till ogenomträngliga system som är notoriskt svåra att övervaka – de så kallade black box-algoritmerna.

Projektet fokuserar på utveckling av metoder för att verifiera och övervaka det etiska beteendet hos AI-system baserat på observation av input och output beteende enligt ett kontinuerligt utvecklande av en optimal samhällsnivå.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Forskningsområde

Datavetenskap

Externa finansiärer

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-09-05