"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ambivalenser - om konst och glidande positioner

Forskningsprojekt I forskningsprojektet undersöks om ambivalens kan ses som en aktiv och viktig kraft inom den samtida konst som på olika sätt närmar sig frågor om kön, etnicitet och klass.

Några av projektets grundläggande frågeställningarna är: Finns det konstnärer som i sina praktiker lyfter fram ambivalens som ett slags konstnärlig metod? Och i så fall, hur tar sig detta uttryck? Hur lämnar det spår i den konstnärliga gestaltningen? Och hur formar det betraktarens förståelse och tolkning?

Projektöversikt

Projektperiod:

2007-01-01 2009-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Forskningsområde

Konstvetenskap

Projektbeskrivning

Frågan om betraktarens förståelse och tolkning leder till en undersökning om ambivalens kan ses som en aktiv och viktig kraft i samtida teoribildningar inom och kring det konstnärliga fält där idéer om kön, etnicitet och klass aktualiseras. Kan tanken om ”kluvenhet” och ”tveksamhet” vara ett sätt att nå fram till kunskap om konst och de verkligheter och värden som denna formulerar?

I forskningsprojektet undersöks om ambivalens kan ses som en aktiv och viktig kraft inom den samtida konst som på olika sätt närmar sig frågor om kön, etnicitet och klass. Ambivalens är ett tillstånd och ett begrepp som länge fascinerat och intresserat mig. Bakgrunden till det aktuella forskningsprojektet finns till betydande delar i de erfarenheter jag gjorde i samband med mitt avhandlingsarbete om den amerikanska fotografen Lee Miller (1907–1977).

Några grundläggande frågeställningarna inom projektet Ambivalenser – om konst och glidande positioner är: Finns det konstnärer som i sina praktiker lyfter fram ambivalens som ett slags konstnärlig metod? Och i så fall, hur tar sig detta uttryck? Hur lämnar det spår i den konstnärliga gestaltningen? Och hur formar det betraktarens förståelse och tolkning?

Frågan om betraktarens förståelse och tolkning leder också till en undersökning om ambivalens kan ses som en aktiv och viktig kraft i samtida teoribildningar inom och kring det konstnärliga fält där idéer om kön, etnicitet och klass aktualiseras. Kan tanken om ”kluvenhet” och ”tveksamhet” vara ett sätt att nå fram till kunskap om konst och de verkligheter och värden som denna formulerar? Inom projektets ram studeras internationella konstnärer och teoretiker men tydligt fokus riktas även mot svenska konstnärer som rör sig inom detta ”dubbelhetens fält”.

Senast uppdaterad: 2019-09-18