"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anstaltsplacerade ungdomars kognition : aspekter på exekutiv förmåga och träning därav

Doktorandprojekt Kognitiva funktioner, som minne, koncentration och impulskontroll, hos institutionsplacerade ungdomar kan förbättras något efter träning, men det tycks inte vara själva träningen som är orsaken till förbättringen. Det visar Olov Nordvall vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet i en avhandling.

Kognitiva nedsättningar är en riskfaktor för antisocialt och dysfunktionellt beteende. Vissa studier har dock antytt att kognitiva grundförmågor kan tränas upp. I avhandlingen med titeln Cognition in interned adolescents, Aspects of executive functions and training har Olov Nordvall studerat institutionsplacerade ungdomar som uppvisat antisocialt beteende, med fokus på att undersöka kognitiva förmågor och impulsivitet samt upplevda och uppmätta resultat vid träning av olika kognitiva förmågor.

Projektöversikt

Projektperiod:

2010-01-04 2018-03-02

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Lärarhögskolan

Projektbeskrivning

Studierna har genomförts i samarbete med Statens Institutionsstyrelse, SiS, på ett antal av myndighetens anläggningar, där inskrivna ungdomar har genomfört datorbaserad kognitiv träning bestående av olika minnes- och koncentrationsuppgifter utformade för att belasta enskilda uppmärksamhetsfunktioner nära deltagarens maxkapacitet. Målet med sådan träning är att skapa en ihållande kapacitetsbrist som startar kompensatoriska processer i den kognitiva förmågan motsvarande hur kroppen reagerar på att lyfta allt tyngre vikter i ett gym. Parallellt har motsvarande träning genomförts med en kontrollgrupp bestående av jämnåriga i gymnasieskolan.

Läs avhandlingen

Senast uppdaterad: 2019-09-18