"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Den digitala teknikens roll inom miljörörelsen

Doktorandprojekt Mitt forskningsprojekt undersöker hur digital teknik kan användas för att engagera människor kring hållbarhet. Detta görs med fokus på vilken roll tekniken spelar i miljörörelsen och hur olika aktörer nyttjar den på en mängd olika sätt.

Genom att demokratisera information och sänka trösklar för deltagande, har framväxten av digital teknik lett till en boom av aktiviströrelser online och engagemang kring en stor variation av sociala frågor. Aktivism och sociala rörelser har varit del av andra forskningsfält under en lång tid, men har nyligen börjat växa fram som en del av forskning inom informationssystem. Att förstå vilken effekt tekniken har på dessa rörelser är av stor vikt, eftersom den fundamentalt förändrar hur de bedrivs och vilka effekter det resulterar i.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2023-07-01

Projektbeskrivning

För arbetet mot en mer hållbar och grön framtid, har digital teknik potential att spela en stor roll. Vi måste därför förstå både dess möjligheter och begränsningar. Människor runt om i världen påverkas av miljöförändringarna och därför är det viktigt att vi kan agera tillsammans för att lösa dessa. Digitala verktyg kan vara en värdefull resurs eftersom de tillåter organisationer och rörelser av olika storlek att nå stora folkmassor och skapa meningsfull förändring.

Detta är särskilt komplext med tanke på att dessa ansatser och sociala rörelser befinner sig i ett stort ekosystem av allt annat innehåll online. Därför utforskar jag digital aktivism och sociala rörelser från en mängd olika perspektiv. Genom att inkludera flera olika typer av aktörer i mina studier vill jag förstå deras roller i detta ekosystem. Att bättre förstå hur aktörer såsom miljöorganisationer, individuella entreprenörer, och den offentliga sektorn använder dessa verktyg kan vara ett sätt att förstå varför vissa engagemanginsatser lyckas och andra misslyckas. Hittills vet vi väldigt lite om hur digitala verktyg kan användas för att gynna dessa rörelser. Mitt arbete kartlägger dessa olika aktörer och deras ansatser för att förstå möjligheterna och begränsningarna i den hårdvaru- och mjukvaruteknik de använder. Exempel på sådan teknik inkluderar datorer, smartphones, digitala plattformar som sociala medier, podcasts, kommunikationstjänster med mera.

Att åstadkomma beteendeförändring är tillräckligt svårt som det är. Därför är det viktigt att vi lär oss mer om hur vi kan engagera människor mer effektivt i framtiden. Denna kunskap är inte bara användbar för de organisationer och individer som arbetar mot aktivistiska syften, utan även för hela samhället. Att förse aktivister och entreprenörer med rätt verktyg och metoder för att utveckla digitala strategier kan ytterligare stödja deras viktiga arbete för att lösa den gemensamma utmaningen i att skapa en hållbar framtid. Genom att uppmärksamma att historiska rörelser förändras när de blir digitala och förstå mer om dess konsekvenser förväntar jag mig att bidra med kunskap om hur digital teknik kan vara en del i att skapa en hållbar framtid.

Senast uppdaterad: 2024-05-23