"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Design togetherness – Hur designers förhåller sig till varandra när de samarbetar

Doktorandprojekt Föreställ dig att du går in i en designstudio där designers samarbetar i team. Du upplever förmodligen designers engagerade i dialoger samtidigt som de interagerar med designmaterial. Designmaterial har genererats från co-design workshops med användare och intressenter, och det tas nu in i studion och för designerns fortsatta process.

Jag går tillbaka till grunden inom design och undersöker designers mellanmänskliga förutsättningar och hur de förhåller sig till varandra när de samarbetar. Projektet är praktikbaserad designforskning. Jag utvecklar ett teoretiskt ramverk och linser som skiljer mellan 'vad och 'vem'. Linserna appliceras på dokumenterat empiriskt material för en andra analys.

Projektansvarig

Monica Lindh-Karlsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 62

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-09-01 2022-04-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Designhögskolan

Forskningsområde

Design

Projektbeskrivning

När designers samarbetar, hur möts de då?

Jag går tillbaka till grunden inom design och undersöka hur designers förhåller sig till varandra när de samarbetar. Vilka olika perspektiv och möjligheter skulle det öppna för vad design kan göra, och vilka diskussioner kan design ha?

Motiv för en undersökning om hur designers förhåller sig till varandra framkom i min pedagogiska designpraktik. Jag initierade ett pedagogiskt utvecklingsprojekt med studenter för att utveckla sätt att samarbete i projektkurser. En serie om fem projekt sattes upp med pedagogik, förutsättningar och förutsättningar för att utforska sätt att samarbeta. Det empiriska skriftliga materialet i form av reflektioner från studenter innehöll något dolt om sätt att förhålla sig till varandra i kollaborativ design.

Min forskning är inramad som praktikbaserad designforskning. Jag återanvänder det empiriska materialet som genererats från serien av projektkurser för en andra analys. Jag utvecklar ett teoretiskt ramverk för analys och tolkning, där jag skiljer mellan 'vem' och 'vad, och tillämpar linserna på det empiriska materialet i en iterativ läs- och tolkningsprocess.

Min syntes avslöjar två sätt att förhålla sig till varandra i samarbetsdesign.

De två sätten existerar inte samtidigt, och medan den ena kommer i förgrunden, drar sig den andra vägen tillbaka. Då går det att peka på en skillnad mellan sätt att samarbeta utifrån att särskilja 'vad' och 'vem'.

I design togetherness relaterar designers till varandra genom handling, dialog och argumentation som startar upp nya interaktioner. Design togetherness skapar ett nät av mänskliga angelägenheter och öppnar ett potentiellt politiskt utrymme att verka i.

Jag reflekterar över vilka perspektiv och möjligheter design togetherness öppnar för samarbetsdesign genom att sätta begreppet i dialog med teoretiska perspektiv från tänkare och forskare och andra mellanmänskliga begrepp.

Senast uppdaterad: 2021-11-22