"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Digitalisering av Jern-kontorets annaler – projekt för att digitalisera tidskriften 1812 till 1920

Forskningsprojekt Behoven att få tillgång till digitaliserat tryckt material har ökat mycket snabbt på senare år. Det finns en potential och styrka i att oberoende av plats och tid kunna söka och ladda ner material. Jern-kontorets annaler är relevant att digitalisera då den kan skildra skeenden och fenomen ofta med koppling till en för Sverige helt central basindustri. Dessutom skildrar materialet viktiga drag i svensk teknikhistoria samtidigt som det kan ge en värdefull bild av bruken och dess lokalhistoria.

Nya forskningsmetoder och krav från forskningsfinansiärer på ”öppna forskningsdata” har också ökat kraven på att material skall finnas tillgängliga. Arkiv- och bibliotekssektorn har historiskt varit aktiva inom digitaliseringsarbetet. Satsningarna har emellertid varit fragmenterade och på ett övergripande plan har det gått långsamt då få större statliga eller kommersiella kraftansträngningar har genomförts kring svenskt tryckt material. För att kunna tillgängliggöra facklitteratur såsom Jern-kontorets annaler krävs därför idag en mer aktiv satsning och samarbeten mellan olika intressenter.

Projektansvarig

Ulf Sandqvist
Avdelningschef
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 66

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-11-01 2023-06-30

Externa finansiärer

Jernkontoret

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-03-31