"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Susanna Jakobsson Mo

DopaminTransporter-PET vid Atypisk parkinsonism och LewybodyDemens – DaTAtiLDe

Forskningsprojekt Detaljerad och selektiv avbildning av hjärnans dopaminfunktion med 18F FE-PE2I PET/CT vid Lewybodydemens och Atypiska parkinsonsyndrom.

Målet med studien är att underlätta och förbättra diagnostik vid Lewybodydemens och atypiska parkinsonsyndrom och bidra till ökad kunskap om presynaptisk dopaminfunktion i hjärnan vid neurodegenerativa sjukdomar Genom detaljerad avbildning av dopamintransporterproteinet (DAT) i PET-kamera med med en mycket DAT-selektiv tracer, 18F FE-PE2I, undersöker vi om det finns skillnader i fördelningen av DAT i hjärnan mellan patienter med misstänkt Lewybodydemens, Atypiska parkinsonsyndrom och patienter med Parkinsons sjukdom.

Projektansvarig

Susanna Jakobson
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 31 79

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2022-01-17

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för diagnostik och intervention, Institutionen för strålningsvetenskaper

Forskningsområde

Neurovetenskap

Projektbeskrivning

Bakgrund

Lewybodydemens (LBD) liknar både Alzheimers sjukdom (AD) och Parkinsons sjukdom (PS) och kan vara svår att diagnosticera pga. överlappande symptom. LBD liknar också parkinsondemens och brukar räknas till både demenssjukdomarna och de s.k. atypiska parkinsonsyndromen (APS). Även de ovanligare sjukdomarna Progressiv Supranukleär Paralys och Corticobasal Degeneration räknas till APS. De liknar PS, men har också likheter med frontotemporallobs-demenserna. En annan ovanlig sjukdom som räknas till APS är Multisystematrofi, som kan likna PS i tidigt skede, men utvecklar med tiden andra symptom som skiljer sig från PS.

Dessa sjukdomar liknar alltså varandra och har alla parkinsonliknande symptom och störningar i hjärnans dopaminsystem. Det gör att den kliniska differentialdiagnostiken, som baseras på symptomkriterier, kan vara svår. Därför kan nuklearmedicinsk hjärnavbildning av såväl dopaminaktivitet som sockermetabolism eller blodflöde underlätta diagnostiken i tidigt skede.

Avbildning av hjärnans dopaminfunktion

Vid avbildning av DAT används en isotopmärkt substans som fäster till DAT. Avbildning kan göras i gammakamera med SPECT-teknik (DaTSCAN™). En än mer detaljerad och specifik avbildning kan göras i PET-kamera med en mycket selektiv DAT-tracer, 18F FE-PE2I.

Det finns tidigare data som talar för att graden och fördelningen av den nedsatta dopaminfunktionen vid PS, LBD och APS kan vara olika i tidig sjukdomsfas. Det är dock inte tidigare studerat med 18F FE-PE2I PET. Den överlägset höga detaljupplösningen och mer DAT-specifika avbildningen som man får med 18F FE-PE2I i en PET/CT-kamera, ger goda förutsättningar att kunna påvisa skillnader avseende DAT-aktivitet och DAT-fördelning mellan dessa olika neurodegenerativa sjukdomar. Det skulle bidra till träffsäkrare diagnostik.

Projektet

I denna prospektiva studie vill vi studera DAT-fördelningen i basala ganglierna vid LBD och APS i PET-kamera och jämföra med tidigare insamlat data från patienter med PD och friska kontroller. Vi vill också studera hur dopaminaktivitet samspelar med glukosomsättning i basala ganglier vid framförallt LBD.  Studien kommer att inkludera 20 patienter som uppfyller kliniska kriterier för Lewybodydemens och 20 patienter som uppfyller kliniska kriterier för atypiskt parkinsonsyndrom i åldern 60–80 år.

Senast uppdaterad: 2024-01-17