"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Neurovetenskap

Inom området kartläggs nervcellernas funktion och samverkan inom centrala nervsystemet och med kroppens övriga organ. Forskning bedrivs på såväl grundläggande som patientnära nivå för att förstå hur nervsystemet fungerar vid normala tillstånd och hur det förändras vid åldrande, neurodegenerativa och psykiatriska sjukdomar och stroke. Här undersöks bl.a hur nervsystemet reglerar beteenden och motoriska/kognitiva förmågor, patofysiologi till symptom och sjukdomsförlopp samt nya behandlingsmetoder.

Nyheter

Friska VR-miljoner till medicinska Umeåforskare

Nästan 65 miljoner kronor till medicinsk forskning vid Umeå universitet från Vetenskapsrådet.

Många tog chansen att fråga om ALS

Hur ärvs ALS? Finns det lovande mediciner? Frågorna var många vid populärvetenskapliga webbinariet om ALS.

Umeå i europeisk infrastruktur om hjärnor

Umeå universitet har tecknat samarbetsavtal med den europeiska forskningsinfrastrukturen Ebrains.

Kunskap om minnet viktigt när barn förhörs i rättsfall

Rickard L Sjöberg är neurokirurg men har nyligen medverkat i en ny lärobok om barnförhör.

David Bäckström vill förstå hur vi kan skapa inre bilder

David Bäckström, forskare vid institutionen för klinisk vetenskap, har precis släppt boken Fantasi.

Avbildad hjärna ger nya möjligheter för forskning om skadad ryggmärg

Ny undergrupp av ryggmärgsskada upptäckt där stimulering nedanför brottet ger respons i hjärnan.

Reportage och porträtt

Bortom ögonblicket – hjärnforskning då, nu och i framtiden

Hur fungerar minnet och hjärnan? Det är fokus på ett av Umeå universitets tvärvetenskapliga forskningscentrum.

Kunskap om hopklibbade proteiner kan lösa ALS-gåtan

Peter Andersen har funnit mekanismer som kan göra det möjligt att behandla eller till och med förebygga ALS.

Vill förstå orsaken till Parkinsons sjukdom

Sara af Bjerkén har ställt in sig på att reda ut noradrenalinets roll vid Parkinsons sjukdom.

Infrastrukturer

Visible Speech (VISP)
Visible Speech (VISP) är en infrastruktur som utvecklats för att möjliggöra en hantering av ljudinspelningar av personer som talar, i enlighet med...
Kliniskt forskningscentrum (KFC)
Kliniskt forskningscentrum är en gemensam resurs för region och universitet för patientnära klinisk forskning. Kliniskt forskningscentrum kan ge...
Medicinsk teknik – Forskning och Utveckling (MT-FoU)
MT-FoU vid Norrlands Universitetssjukhus är en naturlig samtals- och samarbetspartner, exempelvis vid teknisk utveckling som kan effektivisera häls...
Enheten för biobanksforskning
Enheten för biobanksforskning koordinerar uttag av registerdata och prover från ett 50-tal provsamlingar.
Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (Umeå Centre for Comparative...
NorthPop
NorthPop är en infrastruktur som inkluderar biobank och databas för barn och unga vuxna i Västerbotten.

Profilområden och forskargrupper

Alireza Salami-forskargrupp
Kognitiv neurovetenskaplig forskning om åldrande.
Forskningsområde: Neurovetenskap, Åldrandeforskning
Laboratory of Neurodegeneration and Repair
Sjukdomsmekanismer, neuroprotektion och klinisk symtombild vid Parkinsons sjukdom.
Forskningsområde: Molekylär medicin, Neurovetenskap
Lena Gunhaga
Embryonal utveckling av nervsystemet
Forskningsområde: Molekylär medicin, Neurovetenskap
Michael Dimitriou-forskargrupp
Att anpassa våra rörelser i skiftande miljöer och omständigheter är avgörande för att vi ska klara vår vardag. Fantastiska förmågor som de flesta a...
Forskningsområde: Neurovetenskap
Paolo Medini-forskargrupp
Information finns endast på engelska.
Forskningsområde: Neurovetenskap
Per Petersson-forskargrupp
Forskningsgruppens mål är att förstå hur olika delar av nervsystemet samverkar för att styra beteenden.
Forskningsområde: Neurovetenskap
Peter Andersens labb
Vi bedriver klinisk och pre-klinisk forskning om amyotrofisk lateralskleros (ALS) och frontolateral demens (FTD).
Forskningsområde: Neurovetenskap
Staffan Johansson-forskargrupp
Forskargruppen studerar nervcellers olika elektriska signaler och den roll jonkanaler och jontransportprotein spelar för signalernas uppkomst.
Forskningsområde: Neurovetenskap
StratNeuro
StratNeuro är ett strategiskt forskningsområde inom området hjärnsjukdomar.
Forskningsområde: Neurovetenskap
Verena Kohler lab
Implikationer av åldrande och sjukdom på cellulär proteinkvalitetskontroll

Den fem senaste forskningsprojekten

Nätbaserad vestibulär rehabilitering jämfört med standardbehandling efter akut yrsel
Forskningsområde: Neurovetenskap
Tid 2 februari 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vad förklarar depressioner hos tonåringar?
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Rörelsekontroll efter stroke
Tid 6 november 2017 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt