"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Filmarkivet.se - en filmhistorisk plattform

Forskningsprojekt Målet med projektet är att utveckla sajten filmarkivet.se, ett samarbete mellan Svenska Filminstitutet och Kungliga biblioteket.

Nätbaserad access till filmarvet fördjupar studiet av den svenska filmhistorien, men att förmedla film på digital väg ställer också nya krav på filmarkivet och webbplatsen filmarkivet.se. Man behöver robust funktionalitet, uppdaterade användargränssnitt, nya filmkategorier, kontextuell information, sociala kommentarsfunktioner och länkning till (film)historiska källor på webben. Detta projekt syftar till att utveckla filmarkivet.se, både när det gäller innehåll och funktionalitet.

Projektansvarig

Pelle Snickars
Timlärare
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2013-01-01 2016-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Forskningsområde

Medie- och kommunikationsvetenskap

Projektbeskrivning

Ansökan avser att finansiera forskning och forksningsinfrastrukturellt arbete med fyra parallella arbetspaket - katalogisering, kodning, kontextualisering och kommunikation - i enlighet med två projektsyften. Dels handlar det om att tillföra nya filmiska materialkategorier till sajten, främst reklamfilm, dels implementera nya webbaserade funktionaliteter med ett utpräglat användarperspektiv. De (reklam)filmer som ska tillgängliggöras är okatalogiserade, och ansökan inbegriper uppordnandet av detta material. Filmarkivet.se har sedan lanseringen i februari 2011 varit en betydande forskningsframgång. Nätbaserad access till filmarvet fördjupar studiet av den svenska filmhistorien, men digital förmedlingen ställer också nya krav på robust funktionalitet, uppdaterade användargränssnitt, nya filmkategorier, kontextuell information, sociala kommentarsfunktioner och länkning till (film)historiska källor på webben. Pilotprojektet kring filmarkivet.se har bedrivits med knappa resurser, och följande ansökan har som målsättning att väsentligt förändra, driftsäkra och uppgradera den befintliga sajten till en filmhistorisk plattform för att möta nya digitala förväntningar från såväl specifika filmforskare som mer generella användare. I korthet, har ansökan ambitionen att omgestalta ett filmprojekt på webben, till att bli ett fullskaligt webbprojekt om svensk film.
Senast uppdaterad: 2019-09-18