"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Pexels.com

Formgivningens Ekologier i Gräsrotsgemenskaper

Doktorandprojekt Gräsrotsrörelser betraktas ofta som framgångsrika experimentella former av kamp och motstånd för att ta itu med olika sociopolitiska och ekologiska utmaningar i syfte att uppnå social och miljömässig rättvisa.

Formgivning av stödstrukturer som bidrar till livsbekräftande omställningar genom mer än mänskligt centrerade hastigheter, ekonomier och teknologier. Detta forskningsprojekt föreslår en praktikbaserad designforskning som utforskar sådana påståenden i tvärsnittet mellan konst och vetenskap formgivning och görandet, och genom samarbeten med gräsrotsgemenskaper i deras utmaningar.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2023-09-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Designhögskolan

Forskningsområde

Design

Projektbeskrivning

Kan gräsrotsekologier bidra till en mer omfattande intersektionell och relationell livsbekräftande formgivning av de tingen vi omger oss med, och vad finns det för motsättningar och möjligheter med detta?

Frågeställningen strävar efter konstnärliga och existentiella sätt att bedriva designforskning. Syftet är att upptäcka effektiva och affektiva motberättelser som framgångsrikt står emot dominanta rasistiska, koloniala och paternalistiska ramverk. Särskilt den sortens berättelser som uppstår i praktiker och idéer dom utvecklats av gräsrotsgemenskaper. Mer specifikt, initiativ baserat på gemenskapspraktiker som från gräsrötterna genererar nya lösningar på lokala utmaningar med betydande framgång. Dessa gräsrotsgemenskaper visar kapacitet att planera, utveckla, implementera och upprätthålla effektiva publika program i syfte att innovera lösningar för en hållbar omställning.

Målet med avhandlingen är att förse designdiscipliner, intressenter, beslutsfattare och planerare med designstrategier som hanterar sociala och miljömässiga utmaningar från flertalet perspektiv. Det vill säga, exemplifiera innovativa lösningar bortom de mest dominanta maktstrukturer och narrativ som ligger till grund för många av dagens sociala och miljömässiga orättvisor. Tillvägagångsätt för att leta efter ljuspunkter i mer än människocentrerade narrativ och applicera formgivning i görandet av stödstrukturer för ekosystemens överlevnad. På så sätt spekulera i tidsfaktorer lämpliga för en långsiktig ekocentrerad ekonomi och framtida samboende i ömsesidig beroende med biologisk mångfald.

Senast uppdaterad: 2023-09-18