Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Den hållbara ryttaren

Forskningsprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

De skador som studerats hos ryttare är främst traumatiska skador såsom fall från häst, men det finns anledning att tro att även överbelastningsskador  tex. i knä eller ländrygg borde drabba ryttare. Syftet med forskningsprojektet är att undersöka förekomst av överbelastningsskador samt dess riskfaktorer hos elitryttare i de tre olympiska grenarna.

Projektansvarig

Gabriella Bragée
Doktorand (tjänstledig)
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 53

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-01-01 2027-01-31

Finansiering

Företagsforskarskolan 75%

Svenska Ridsportförbundet 25%

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Idrottsforskning

Projektbeskrivning

Ridsport är en av de största idrotterna i Sverige och den enda olympiska sport där kvinnor och män tävlar på lika villkor. Ridsporten utövas av ryttare i alla åldrar och på olika nivåer, från motionärer till yttersta världselit. Ridsporten utövas i tio olika grenar varav de tre största grenarna är tillika olympiska grenar: dressyr, hoppning och fälttävlan.

Ridsport är en idrott där samverkan sker mellan ryttare och häst. I ridsporten anses ryttarens balans, kroppskontroll och symmetri avgörande för samarbetet med hästens rörelsemönster. Nuvarande kunskapsläge gällande idrottsrelaterade skador inom ridsporten domineras av traumatiska skador, dess statistik och kunskapen kring ryttarens överbelastningsbesvär (cumulative trauma disorders, CTD) är knapphändig.

Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt är att utforska överbelastningsbesvär hos elitryttare tillhörande de olympiska grenarna hoppning, dressyr och fälttävlan. Detta genom att kartlägga prevalens och undersöka förekomst av riskfaktorer vanligen associerade med överbelastningsbesvär. Dessutom avses attityder samt kunskapsläge kring smärta, skador och rehab utforskas bland ryttare samt tränare.

Svenska Ridsportförbundet har målet att utveckla hållbara ryttare – ridsport, hela livet. Detta projekt förväntas öka kunskap och ge insikter som kan ligga till grund för en vidareutveckling av verksamhet, ledarutbildningar och bidra till att förebygga uppkomst av överbelastningsrelaterade besvär.