"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Institutionen bedriver utbildning och forskning inom flera ämnesområden
Arbetsterapi

Arbetsterapi handlar om att möjliggöra meningsfulla och viktiga aktiviteter i vardagen

Fysioterapi

Fysioterapi handlar om att arbeta för att främja hälsa genom att uppmuntra till rörelse

Idrottsmedicin

Idrottsmedicin handlar om frågor kring fysisk aktivitet, särskilt effekter av idrottsutövande.

Geriatrik

Geriatrik är ett ungt ämne med fokus på åldrandets sjukdomar

Rehabiliteringsmedicin

Rehabiliteringsmedicin omfattar kunskap om olika sjukdomsmodifierande och symtomlindrande behandlingar

Rättsmedicin

Rättsmedicin är en medicinsk gren som samarbetar med rättsvårdande myndigheter för att utreda brottmål