Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 3 december 2020)

printicon

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Universitetets information om Coronavirus

Aktuell information till studenter och medarbetare

Stor tilldelning av forskningsmedel till institutionen

André Nyberg, Karin Wadell och Peter Nordström har av Vetenskapsrådet fått stor tilldelning av forskningsmedel. Ett stort grattis!

Läs mer

Tidigare har också Xiaolei Hu, Erik Rosendahl och Marlene Sandlund tilldelats stora forskningsanslag från Forte. Ett stort grattis även till dem!

Läs mer

Forskare ska följa hur AI påverkar människors välmående

Forskare vid institutionen har fått medel från WASP-HS. I projektet ska man studera hur artificiell intelligens påverkar hälsa och människors välmående.

ett första skede ska en biträdande lektor och två doktorander ingå i den nya forskargruppen. Ingeborg Nilsson, professor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, är en av de ansvariga för satsningen, som fått titeln Human-centered AI for Health, Autonomy and Wellbeing.

Läs mer

Utbildning
Utbildning

Grundutbildning inom arbetsterapi, fysioterapi och idrottsfysiologi

Forskning
Forskning

Forskning vid institutionen

Våra ämnesområden

Institutionen bedriver utbildning och forskning inom arbetsterapi, fysioterapi, geriatrik, idrottsmedicin, rehabiliteringsmedicin och rättsmedicin.
Arbetsterapi
Arbetsterapi

Arbetsterapi handlar om att möjliggöra meningsfulla och viktiga aktiviteter i vardagen

Fysioterapi
Fysioterapi

Fysioterapi handlar om att arbeta för att främja hälsa genom att uppmuntra till rörelse

Idrottsmedicin
Idrottsmedicin

Idrottsmedicin handlar om frågor kring fysisk aktivitet, särskilt effekter av idrottsutövande.

Geriatrik
Geriatrik

Geriatrik är ett ungt ämne med fokus på åldrandets sjukdomar

Rehabiliteringsmedicin
Rehabiliteringsmedicin

Rehabiliteringsmedicin omfattar kunskap om olika sjukdomsmodifierande och symtomlindrande behandlingar

Rättsmedicin
Rättsmedicin

Rättsmedicin är en medicinsk gren som samarbetar med rättsvårdande myndigheter för att utreda brottmål

UMEX - Umeå Movement and EXercise Laboratory
UMEX - Umeå Movement and EXercise Laboratory

UMEX - Movement and Exercise Laboratory

Om institutionen
Om institutionen

Läs mer om institutionens verksamhet

Medarbetare
Medarbetare

Kontaktuppgifter och information om anställda vid institutionen