Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Hållbar AI

Forskningsprojekt Med fler och fler fall av oavsiktlig diskriminering och kränkningar av sekretess ökar kraven på förmågan att kontrollera AI på ett mer ansvarsfullt sätt.

Idag är AI integrerat utan förutsättningar för att kunna identifiera, mäta och utvärdera implikationerna ur ett bredare etiskt perspektiv. Projektets mål är att använda hållbara AI-ramverk som verktyg för att undvika oavsiktliga etiska fallgropar tillämpas i företag, nystartade företag och myndigheter. Projektet syftar också till att göra dem redo för kommande regler om AI & etik samt att ge dem verktyg för att kontrollera AI baserat på deras etiska värderingar.

Projektansvarig

Juan Carlos Nieves Sanchez
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 25

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-05-01 2021-05-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Forskningsämne

Datavetenskap

Externa finansiärer

Vinnova

Externa finansiärer