Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ursprungsbefolkningars användande av digitala medier som en strategi för motstånd och politisk mobilisering i samtida Brasilien

Doktorandprojekt Detta forskningsprojekt undersöker hur ursprungsbefolkningar använder digitala medier som en strategi för motstånd och politisk mobilisering i samtida Brasilien.

Tidigare studier avslöjar en rutin för denigration av ursprungsbefolkningar i dominerande medier och användningen av stereotyper som är förankrade i kolonialitet. Digitala medier ger nya möjligheter för inhemska kollektiver att uttrycka sina berättelser och stärka förbindelserna mellan olika territorier. Å andra sidan reproducerar logiken på sociala medieplattformar ofta gamla asymmetrier. Studien tittar på flera initiativ för digitala medier utvecklade av inhemska människor i Brasilien (t.ex. Rádio Yandê, Mídia Índia, Rejuind, Ascuri) för att reflektera över hur de konstruerar sina egna diskurser om indigeneity; hur de använder digitala medier för att protestera och göra anspråk på rättigheter och hur de deltar i den globala dynamiken i sociala rörelser. Med detta projekt förväntar jag mig att bidra till de akademiska reflektionerna om ursprungsägda medier, digitala medier och relationerna mellan sociala medier och protest. Dessutom hoppas jag att detta projekt också bidrar till dialoger i det civila samhället om vikten av minoritetsröster, i detta fall inhemska rörelser, i ett ögonblick av global politisk och miljömässig kris. Studien informeras av tidigare forskning om ursprungsägda medieinitiativ i olika delar av världen, litteratur om digitala medier, sociala medier och radikala medier. Det teoretiska ramverket bygger också på inhemska forskningsmetodologier med de centrala begreppen avkolonisering, samarbete och specifik etik. De använda metoderna är digital etnografi, kvalitativa intervjuer, observationer och en kritisk diskursanalysstrategi för text.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2018-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Forskningsområde

Medie- och kommunikationsvetenskap