"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

KATARINA JOHANSSON - Celiaki hos ungdomar och unga vuxna med fokus på konsekvenser och uppföljning inom primärvården

Doktorandprojekt som deltar i Nationella forskarskolan i Allmänmedicin.

Syftet med detta doktorandprojekt är att få en övergripande förståelse för följsamheten till den glutenfria kosten, uppföljningen av celiakipatienter i primärvården och vilka konsekvenser i livet celiaki orsakar.

Doktorand

Katarina Johansson
Forskarstuderande
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2022-01-01

Projektbeskrivning

Bakgrund

Celiaki är en autoimmun sjukdom som drabbar ca 2-3% av den svenska befolkningen. Idag är enda behandlingen för celiaki en livslång glutenfri kost och de som inte följer kosten har en ökad risk för komplikationer. Bördan av behandlingen är relativt stor för de som lever med sjukdomen och i dag är studier om uppföljning samt konsekvenser av att leva med sjukdomen begränsad.

Syfte

Syftet med detta doktorandprojekt är att få en övergripande förståelse för följsamheten till den glutenfria kosten, uppföljningen av celiakipatienter i primärvården och vilka konsekvenser i livet celiaki orsakar.

Metod

Både kvantitativa och kvalitativa metoder kommer att användas. Projektet består av fyra delar. Den första delen är en tvärsnittsstudie där en ny metod för att mäta följsamheten till den glutenfria kosten kommer att utvärderas. Den andra delen är en semi-strukturerad intervjustudie där patientgruppens egen upplevelse kommer vara i centrum. I del tre och fyra som båda är registerbaserade studier kommer möjliga socioekonomiska och medicinska konsekvenser orsakade av celiaki att utredas.

Relevans

Detta doktorandprojekt förväntas bidra till en evidensbaserad hantering av celiakipatienter inom primärvården samt öka kunskaperna om konsekvenserna av att leva med celiaki.

Universitetstillhörighet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Allmänmedicin, Umeå Universitet

Huvudhandledare

Anna Myleus, MD PhD

 

Senast uppdaterad: 2022-04-20