"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Katarina Johansson

Doktorand och arbetar som ST-läkare inom allmänmedicin. Forskar om ungdomar och unga vuxna med celiaki med fokus på konsekvenser att leva med sjukdomen och uppföljning inom primärvården.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som forskarstuderande till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Allmänmedicin
Plats
5B, målpunkt PA51, plan 5, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, by5B Allmänmedicin, 901 85 Umeå

Jag heter Katarina och är doktorand på enheten för allmänmedicin, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. I övrigt jobbar jag också som ST-läkare inom allmänmedicin.

Kort om mitt doktorandprojekt:

Bakgrund
Celiaki är en autoimmun sjukdom som drabbar ca 2-3% av den Svenska befolkningen. Idag är enda behandlingen för celiaki en livslång glutenfri diet och de som inte följer dieten har en ökad risk för komplikationer. Bördan av behandlingen är relativt stor för de som lever med sjukdomen och i dag är studier om uppföljning samt konsekvenser att leva med sjukdomen begränsad.

Mål

  1. Utreda om Celiac Dietary Adherence Test kan bidra till uppskattning av följsamhet till den glutenfria kosten hos patienter med celiaki
  2. Undersöka unga vuxnas erfarenheter av att följa en glutenfri kost samt om övergången från barnkliniken till primärvården.
  3. Undersöka om celiaki kan orsaka socioekonomiska konsekvenser hos ungdomar och unga vuxna
  4. Undersöka om unga vuxna med celiaki har en ökad förekomst av andra diagnoser

Metod
Både kvantitativa (kliniska- och registerbaserade metoder) och kvalitativa metoder kommer att användas.

Relevans
Detta doktorandprojekt förväntas bidra till en evidensbaserad hantering av celiakipatienter inom primärvården samt öka kunskaperna om konsekvenserna av att leva med celiaki.

BMC Pediatrics, BioMed Central (BMC) 2022, Vol. 22, (1)
Johansson, Katarina; Norström, Fredrik; Green, Peter H R; et al.
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Wolters Kluwer 2019, Vol. 69, (5) : 575-580
Johansson, Katarina; Norström, Fredrik; Nordyke, Katrina; et al.