"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kognitiva implikationer för minne och lärande hos elever i behov av särskilt stöd

Forskningsprojekt

Projektansvarig

Carola Wiklund-Hörnqvist
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 69

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-01-01 2025-12-31

Finansiering

Lärarhögskolan, Umeå universitet

Projektbeskrivning

Syftet med föreliggande projekt är att i samverkan med verksamma i skolan implementera och utvärdera huruvida testbaserat lärande är likvärdigt gynnsamt för elever identifierade som i behov av extra anpassningar/särskilt stöd (EA/SS), jämfört med jämnåriga utan behov av EA/SS. Skolnivåer av relevans för projektet är elever i både grund- och gymnasieskola. Materialet kommer i likhet med majoriteten av de publicerade studierna på test-effekten, likväl som några av våra tidigare studier, att vara språkbaserat. Språk är ett kärnämne i skolan och förmågan att tillgodogöra sig språkligt material är centralt för skolframgång oberoende av ämne.

Senast uppdaterad: 2024-05-17