"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kommunikation i förskolan. Förskollärares och barnskötares kommunikation med föräldrar i ett digitaliserat medielandskap

Doktorandprojekt I avhandlingen studerar jag förskollärare och barnskötares kommunikation med föräldrar och det omgivande samhället som en form av kommunikationsarbete. Förutsättningarna för detta kommunikationsarbete har förändrats sedan reformerna inom förskolan vid 1990-talets slut och förändras kontinuerligt allt eftersom medielandskapet digitaliseras.

Jag har genomfört intervjuer med medarbetare vid förskolor och med hjälp av multimodal analys studerat kommunikationsmaterial som personalen riktar till föräldrarna. Inom ramarna för en fallstudie har jag även följt implementeringen av en lärplattform vid en förskola, som ett exempel på de obligatoriska digitaliseringsprocesser som olika offentliga verksamheter står inför.

Projektansvarig

Linn Eckeskog
Timlärare
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2012-09-01 2019-02-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Lärarhögskolan

Projektbeskrivning

Avhandlingen behandlar frågor om delaktighet och inflytande, men också professionalisering och professionell kommunikation. På ett mer övergripande plan handlar avhandlingen om föräldrars lika tillgång till förskolan, om förskolans roll och status i samhället, och om kommunikationens relevans i dessa frågor

Senast uppdaterad: 2019-09-18