"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Konstverkets förvandling

Forskningsprojekt Forskningsprojektet lyfter fram metamorfosen i verket och diskuterar dess inflytande på tolkningsprocessen, med syfte att integrera olika perioders konstverk till en interpretationsstudie vars diskurs utgår ifrån ontologiska kriterier

Forskningsprojektet lyfter fram förvandlingen i konstverket, både som verkets tema samt som en ständig process, vilken börjar med verkets tillblivelse. Projektets material är konstverk från olika perioder som tematiskt grupperas efter konstnärliga uttryck kring förvandlingens problematik. Forskningen syftar till att lyfta fram vissa bestående värden som konstverket bibehåller under sin förvandlingsprocess samt analysera hur verkets förvandling påverkar dess tolkning.

Projektöversikt

Projektperiod:

2006-01-01 2009-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Projektbeskrivning

Forskningsprojektet Konstverkets förvandling lyfter fram metamorfosen i verket och diskuterar dess inflytande på tolkningsprocessen. Forskningen syftar till att integrera olika perioders konstverk till en interpretationsstudie vars diskurs utgår ifrån ontologiska kriterier.
Projektet diskuterar konstverkets metamorfos som tema samt som en ständig process vilken verket genomgår från tillblivelsen. Projektets material utgörs av konstverk som temamässigt grupperas kring förvandlingens problematik.
Konstverkets metamorfos från dess tillblivelse och genom tiden diskuteras i relation till tolkningen av verket. Inom ämnet konsthistoria betraktas verket oftast ur en särskild synpunkt, enligt vilken dess tillstånd föreställs vara bestående. Konstverkets ständiga förvandlingsproblematik lyfts snarare fram i relation till restaureringsarbeten, där den nya och samtidigt ursprungliga framtagna bilden av verket kan leda till grundliga ändringar i tolkningen.
Diskursen kring konstverkets substans och dess roll i metamorfosens möjligheter utgör en väsentlig del av projektet. Likaså diskuteras de olika rummens påverkan på konstverkets förvandling och på tolkningsprocessen.
Genom diskursen om metamorfosen som tema och dess grundläggande formelement i konstverket syftar projektet även till att synliggöra nya drag av samband mellan konstverk från olika historiska perioder och olika stilsammanhang.
Senast uppdaterad: 2019-09-18