"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lärande, hjärnan och kognition: individanpassade lärandemetoder för hållbart lärande

Forskningsprojekt

Projektansvarig

Sara Stillesjö
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 89 18

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-01-01 2025-12-31

Finansiering

Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons stiftelse
Umeå Center for Functional Brain Imaging (UFBI)

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi

Projektbeskrivning

I det här projektet argumenterar vi för att individanpassat (adaptivt) testbaserat lärande har potentialen att optimera förutsättningarna för lärande oavsett individens kognitiva utgångspunkt. Med hjälp av hjärnavbildning ämnar vi komplettera beteendeundersökningar och därmed svara på frågeställningar som inte kan belysas med hjälp av enbart beteendedata. Projektet syftar till att utveckla TAL, en Testbaserad Adaptiv Lärandeintervention. TAL individanpassar testbaserat lärande genom att samla in information om elevers kognitiva förmåga och relatera detta till beteendeprestation och hjärnavbildningsdata. Vidare syftar projektet till att jämföra TAL med andra pedagogiska metoder. Projektets integrering av hjärnavbildning (fMRI) och beteendedata förväntas svara på våra forskningsfrågor om; TAL jämnar ut skillnader i prestation mellan kognitivt svagare och kognitivt starkare individer och om det avspeglar sig i hjärnaktivitet i hjärnområden som är viktiga för att bygga, och senare plocka fram, starka minnen. Skolnivåer av relevans för projektet är gymnasieelever och yngre universitetsstudenter (18-20 år).

Senast uppdaterad: 2024-05-17