Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon

Liksom ett annat uppdrag": Iscensättning av social rättvisa i musikundervisningens retorik och praktik

Doktorandprojekt Min forskning vill kritiskt undersöka och problematisera föreställningar om sociala aspekter och social rättvisa i och genom musikundervisning för barn och unga.

Studier av musikundervisning med sociala mål, kör och orkesterprogrammet El Sistema som nyligen implementerats i den svenska kulturskolan, har delvis använts som utgångspunkt.

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2014-09-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för estetiska ämnen, Lärarhögskolan

Projektbeskrivning

Utifrån en social konstruktionistisk hållning avser avhandlingen att undersöka meningskonstruktioner kring social förändring och rättvisa inom musikundervisningspraktiken i stort. Fyra delstudiers resultat kommer att diskuteras i relation till musiksociologisk och musikfilosofisk forskning inom fältet musikpedagogik. Avhandlingen har som avsikt att skapa kunskap om social rättvisa samt socialt och musikaliskt lärande i musikämnet.