"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

LiM, Logic in Manufacturing

Forskningsprojekt Logic in manufacturing, LIM, kombinerar flervärd logik och numerik i ett berikat språk för att användas inom tillverkningsindustrin när det gäller informationsstrukturer och representation.

Flervärdheten involverar icke-kommutativa kvantaler som möjliggör att beakta "vad kommer först, vad därefter", bl.a. angående innehåll i felträd. Kvantelerna möjliggör också att visa hur "funktion" är en s.k. tensorprodukt av "fel". I praktiken innebär detta att flervärdheten angående funktion är intuitivt mer multivalent än flervärdheten angående fel, i enlighet med praxis.

Projektledare

Patrik Eklund
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 14

Projektöversikt

Projektperiod:

2015-11-01 2016-03-31

Finansiering

VINNOVA, 500.000 SEK.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Forskningsområde

Datavetenskap

Projektbeskrivning

LiM möjliggör förbättrad datainsamling, övervakning och analys av data.
All data är typad och kan därmed ingå i typade/klassificerade uttryck.
Uttrycken är dessutom flervärda, vilket möjliggör beslutsfattande också i närvaro av osäker data. Logic in manufacturing och dess ansats till analytik kan skalas upp inom och över olika domäner av industrier.

Vår forskningsansats har varit iterativ och tvärvetenskaplig. Fallstudier har genomförts med LiMs samarbetsparter, och också med beaktande av en bred ansats angående tillämpbarhet inom flera industriområden. Informationsmodellen är logiskt och ontologiskt välgrundad. Den BPMN-baserade processmodellen beskriver industriområdets ekosystem, där informationsmodellen är integrerad i BPM, Business Process Modeling Notation, och dess dataelement. LiM har också utvecklat en AIDA-baserad, Awareness-Interest-Desire-Action, uppskalningsmodell.

Senast uppdaterad: 2024-05-03