"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

MAGNUS NORD - Prediktiv och individualiserad vård för sköra äldre personer

Doktorandprojekt som deltar i Nationella forskarskolan i Allmänmedicin.

För att förbättra vården för sköra äldre utvecklar vi effektiva och användbara metoder för identifiering och bedömning av sköra äldre personer.

Doktorand

Magnus Nord
Doktorand, Linköpings universitet
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2019-10-01

Projektbeskrivning

Den växande äldre befolkningen är en stor utmaning för hälso- och sjukvården i högt utvecklade länder. Även om majoriteten av äldre personer är friska och lever ett aktivt liv med små vårdbehov, ökar multisjuklighet och skörhet med stigande ålder. Ett flertal studier har undersökt effekten av interventioner mot skörhet men resultaten är motstridiga. I nyutgivna rekommendationer föreslås att allmänläkare upprättar individuella vårdplaner för att förbättra vården för sköra äldre patienter. Att bedöma skörhet ur ett helhetsperspektiv är ett viktigt första steg i den processen och comprehensive geriatric assessment (CGA) är ”gold standard” för att göra det. Vi menar ett det saknas verktyg för CGA som är anpassade för primärvård. Det behövs också metoder för att identifiera individer som är lämpliga för CGA och vårdplanering eftersom det är en omfattande och tidskrävande åtgärd.

Syftet med avhandlingen är att utveckla metoder för att identifiera sköra äldre och att utveckla arbetssätt i primärvården för att förebygga undvikbar slutenvård.

Avhandlingen innehåller fyra delarbeten:

1.Utveckling och kvalitativ utvärdering av PASTEL: ett primärvårdsanpassat stöd för comprehensive geriatric assessment.

2.Statistisk utvärdering av en digital prediktionsmodell.

3 och 4. Analys av effekt och kostnadseffektivitet i en pragmatisk intervention med proaktiv vård för sköra äldre personer

Avhandlingen och interventionen är i hög grad relevanta eftersom de riktar sig mot en av hälso- och sjukvårdens stora utmaningar och en patientgrupp som drabbas av dålig kvalitet och dålig koordination av vården.

Universitetstillhörighet

Linköpings universitet

Huvudhandledare

Professor Carl Johan Östgren

Senast uppdaterad: 2022-04-22