"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

MICO - Media in context

Forskningsprojekt I framtiden ska innehållet i filmer, bilder och ljud gå att söka i precis som man gör med texter på internet. Det är målet för det nya europeiska forskningsprojektet Media in Context i vilket forskare från datavetenskap vid Umeå universitet ingår.

Media in Context, MICO, är ett nystartat europeiskt forskningsprojekt med syfte att utveckla de nya sökverktyg som ska göra det möjligt att analysera innehållet inte bara i text på internet utan i alla former av media. Projektet kommer att ta fram metoder för att söka såväl direkt i olika former av media som i hela det sammanhang som ett medieinnehåll förekommer i, med länkat material i form av video, bilder, ljud, länkstrukturer och metadata.

Projektöversikt

Projektperiod:

2013-05-01 2016-04-30

Finansiering

Total projektbudget för hela MICO omfattar omkring 38 miljoner kronor, eller 4,3 miljoner euro. Umeås del i projektet uppgår till omkring 5,3 miljoner kronor.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Projektbeskrivning

Forskningsprojektet MICO (Media in Context) är finansierat av FP7, sjunde ramprogrammet inom EU, och kommer att pågå i 36 månader med start i november 2013.
Förutom Umeå universitet ingår universitet, forskningsinstitut och företag från Tyskland, Österrike, England och Italien i samarbetet. Projektet koordineras av forskningsinstitutet Salzburg Research i Österrike.

Senast uppdaterad: 2021-12-02