"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Modersmålsundervisningen för samiska elever och hur modersmålsundervisningen påverkar samiska elevers läsande och skrivande.

Doktorandprojekt Jag flyttade till Umeå 2012 för att läsa till gymnasielärare vid Umeå universitet. Under denna tid har jag upptäckt att mycket forskning fokuserar på svenska elevers läs- och skrivsvårigheter, literacy och modersmålsundervisning samt hur dessa svårigheter påverkar elevernas prestation.

Idag har vi nästan ingen kunskap om hur de ovan nämnda svårigheter påverkar samiska elever. Forskning som lägger fokus på elevers prestation förbiser det samiska perspektivet i sin forskning helt och hållet.

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-09-01 2020-05-06

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för språkstudier, Lärarhögskolan

Projektbeskrivning

Därför fokuserar jag i min forskning på modersmålsundervisningen för samiska elever och hur modersmålsundervisningen påverkar samiska elevers läsande och skrivande. Jag ska även undersöka samiska elevers läs- och skrivförmåga. Min forskning är därför stark kopplat till samiska skolor, lärare, föräldrar och elever.

Senast uppdaterad: 2023-06-13