"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Parameterized Natural Language Parsing

Doktorandprojekt Syftet med projektet är en detaljerad analys av sambandet mellan grammatikens uttryck och den syntaktiska analysens komplexitet.

Datorsystem som på ett eller annat sätt har att göra med naturliga språk, språk som svenska eller engelska, blir allt vanligare. Det första steget, när ett system ska hantera en mening på engelska, är nästan alltid en syntaktisk analys, dvs systemet försöker bestämma vilka delar av meningen som är huvudverbet, ämnet, objekten etc. Hur hårt och hur tidskrävande denna analys är beror på hur komplicerad den underliggande grammatiken är.

Projektansvarig

Henrik Björklund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 97 89

Projektöversikt

Projektperiod:

2012-10-12 2020-02-06

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Projektbeskrivning

De viktigaste verktygen som används i projektet är klassiska metoder från teoretisk datavetenskap, såsom formell språkteori och komplexitetsanalys.
När denna analys är klar kommer den förvärvade kunskapen att användas vid utvecklingen av nya metoder för syntaktisk analys. Sådana metoder kommer att implementeras och testas inom projektet.

Senast uppdaterad: 2022-09-02