Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 19 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Responsible Artificial INtelligence (RAIN)

Forskningsprojekt I RAIN utvecklar forskarna en strukturerad metodik som gör det möjligt för organisationer att flytta från abstrakta värden på hög nivå till operationella krav.

Förutom metodiken undersöker RAIN utvecklingen av ett konkret ramverk för utvärdering av flera intressenter, tillsammans med relevanta hjälpverktyg, för att möjliggöra granskning och efterlevnadskontroll av befintliga och kommande AI-system. Både metodologin och utvärderingsramverken kommer att testas av industripartners och viktiga intressenter i de nordiska länderna.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-01-01 2021-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Forskningsämne

Datavetenskap

Externa finansiärer

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Externa finansiärer