"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

SAVANT – Self-optimising Video Platform for Affiliate Marketing

Forskningsprojekt Projektet ska utveckla en plattform för video-baserad marknadsföring för influencers och andra småskaliga publicister.

Nyheten består i automatisk berikning av video med annonser, i kombination med en artificiell intelligens (AI) som kontinuerligt uppdaterar pågående kampanjer för att öka konverteringsgraden. Den tekniska lösningen utgår från projektkonsortiets kombinerade expertis inom videoanalys, digital publicering, och autonoma system. Resultatet är en modulär självoptimerande plattform som ökar publicistens förtjänst på eget video material.

Projektansvarig

Johanna Björklund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 27
Frank Drewes
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 97 90

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-03-01 2020-02-29

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Forskningsområde

Datavetenskap

Projektbeskrivning

Savant kommer att fungera som en katalysator, som gör det existerande ekosystemet av influencers ännu mer effektivt genom att öka tittarnas aktiveringsgrad. Under det senaste årtiondet har publicisterna förlorat två tredjedelar av sina reklamintäkter till Facebook och Google, men Savant kan hjälpa dem att återfå en del av dessa genom att lägga ett attraktivt nytt annonsformat till deras erbjudanden. Ytterligare en fördel är att systemet är utvecklat med respekt för persondata, och fokus ligger på att visa annonser i rätt sammanhang, inte för specifika användare.

Projektet kommer att utföras under 18 månader av ett team bestående av Smart Video AB, forskningsgruppen för grunderna för språkbearbetning vid Umeå Universitet, Gavagai AB, och Valossa AB. Smart Video kommer att ansvara för de centrala delarna av systemet och koordinering av integrationsarbetet; de övriga partners för metadata extraktion och analys. Vi använder en API-baserad metod för gemensam utveckling, där de ingående delsystemen ses som svarta låder med väldefinierade gränssnitt och beteendet.

Senast uppdaterad: 2021-09-06