"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sensorisk information för motorisk kontroll hos människan

Forskningsprojekt Information från våra sinnen behövs för att korrekt utföra de enklaste rörelser. Ett sinnesorgan som är av särskild betydelse för muskelkontroll är muskelspolen. Exakt vilken roll de spelar är fortfarande okänt men undersöks i detta projekt.

Muskelspolarna återfinns i stort antal i nästan alla människans skelettmuskler. De är kända för att utlösa den s.k. snabba sträckreflexen och det finns goda skäl att tro att de har betydelse för vårt positionssinne. Men om sträckreflexen har betydelse för att stabilisera muskler så är den förvånansvärt svag och positionssinnet är definitivt inte uteslutande beroende av muskelspolar. I detta projekt testas ett flertal alternativa hypoteser om deras roll: att de informerar om musklers framtida tillstånd, att de identifierar egenskaper hos oväntade mekaniska belastningar och att de förmedlar tidskritisk information under pågående rörelser.

Projektansvarig

Benoni Edin
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 98

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2009-01-01

Finansiering

Finansår , 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

huvudman: Edin, finansiar: VR, y2006: 270, y2007: 270, y2008: 270, y2009: 400, y2010: 400, y2011: 400,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för medicinsk och translationell biologi

Projektbeskrivning

I detta projekt testas ett flertal alternativa hypoteser om muskelspolarnas roll. För det första verkar muskelspolar uppfylla de formella kriterier som ställts upp för att fysiologiskt identifiera s.k. forward-modeller. Vi har genomfört ett stort antal registreringar från enskilda nervtrådar från muskelspolar hos människa i samband med hand-finger-rörelser. Spolarna visar sig representera sina musklers längd, hastighet och acceleration men deras signalering är ännu bättre relaterad till framtida längd och hastighet.

För det andra så undersöks om den snabba sträckreflexen i stället för en kompensationsmekanism är till för att utröna de mekaniska egenskaperna hos en strörning: om t.ex. armen stöter mot en grov trädstam är det knappast någon idé att försöka öka kraften, medan detta är meningsfullt om armen stött ihop med en böjlig gren.

För det tredje undersöker vi om människan när hon lär sig en komplicerad uppgift kan dra nytta av tidsmässigt diskret information om specifika mekaniska händelser i muskler, såsom tidpunkten när muskeln samtidigt slappnar av och sträcks.

Senast uppdaterad: 2019-09-18