"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

SHIFT

Doktorandprojekt Kan autolog fullhud användas vid reparation av ärrbråck med mindre komplikationer och recidiv än vid användning av syntetiska nät?

Stomibråck utvecklas i 3–80 % hos patienter med stomi. Vid operation av stomibråck används i dagsläget metoder där ett syntetiskt förstärkningsnät läggs under bukmuskeln runt stomin, eller inne i bukhålan runt stomin. Metoderna ger ofta återfall av stomibråcket, dessutom kan nätet ge upphov till besvärliga komplikationer som fistlar mellan tarm och nät. Forskargruppen har utvecklat en metod där patientens egen fullhud används som förstärkning vid operation av stomibråck

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2022-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
 • Projektmedlemmar

  Externa projektmedlemmar

  Pia Näsvall Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Norrbotten
  E-post
  E-post
  Jeaneth Johansson Professor, Luleå tekniska universitet
  E-post
  E-post

Projektbeskrivning

Stomibråck utvecklas i 3–80 % hos patienter med stomi. Vid operation av stomibråck används i dagsläget metoder där ett syntetiskt förstärkningsnät läggs under bukmuskeln runt stomin, eller inne i bukhålan runt stomin. Metoderna ger ofta återfall av stomibråcket, dessutom kan nätet ge upphov till besvärliga komplikationer som fistlar mellan tarm och nät. Den mest använda metoden idag är att lägga nätet inne i bukhålan, då denna metod verkar ge färre återfall, men i internationella guidelines saknas tydliga rekommendationer på grund av avsaknaden av högkvalitativa studier.

Forskargruppen har utvecklat en metod där patientens egen fullhud används som förstärkning vid operation av stomibråck. Denna nya operationsmetod utvärderas i studien SHIFT (Stoma Hernia Intraperitoneal Full-Thickness skin). Det är en randomiserad multicenterstudie där ett syntetiskt förstärkningsmaterial (Dynamesh IPST™) jämförs med patientens egen fullhud vid operation av symptomgivande stomibråck. Den primära jämförelsen är kirurgiska komplikationer, men vi kommer också utvärdera studiedeltagarnas livskvalitet och smärtor, förekomst av återfall och hälsoekonomi. Metoden kan innebära att kroppseget material, för vilket främmandekroppsreaktion uteblir, skulle kunna användas vid ett mycket svårbehandlat tillstånd. En del av de nät som används idag är dessutom dyra, och metoden skulle kunna innebära en betydande kostnadsbesparing.

Parallellt med huvudstudien kommer även vävnadsprover insamlas i samband med primäroperationen samt blodprover vid de kliniska uppföljningarna. I dessa prover kommer studiedeltagarnas bindväv och bindvävsomsättning studeras. Det kommer lära oss mer om bråcksjukdomens bakomliggande orsaker och möjliggöra en mer skräddarsydd behandling.

Målsättning

 • Att genom en randomiserad prospektiv multicenterstudie värdera om profylaktiskt inlagd nätförstärkning kring en nykonstruerad ändkolostomi kan förebygga PSB
 • Att kartlägga olika operationsmetoders förekomst och utfall av kirurgi för att korrigera PSB i Sverige.
 • Att kartlägga kostnaden för stomier både med avseende på stomimaterial och besök i sjukvården och jämföra grupper med och utan parastomalt bråck.
 • Att genom kvalitativ studiemetodik skapa en bild av patientens egen upplevelse av hur det är att leva med en stomi både med och utan parastomalt bråck.

 

Publikationer:

Use of Prophylactic Mesh When Creating a Colostomy Does Not Prevent Parastomal Hernia: A Randomized Controlled Trial-STOMAMESH.
Odensten C, Strigård K, Rutegård J, Dahlberg M, Ståhle U, Gunnarsson U, Näsvall P. Ann Surg. 2019 Mar.

 

Parastomal Hernia Repair; Seldom Performed and Seldom Reported: Results From a Nationwide Survey.
Odensten C, Strigård K, Dahlberg M, Gunnarsson U, Näsvall P. Scand J Surg. 2018 Dec 19.  [Epub ahead of print]

 

Senast uppdaterad: 2022-12-15