"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Skola och medier: Aktiviteter och styrning i en kommuns utvecklingssträvanden

Doktorandprojekt Att styra skolans utveckling genom ökad kontroll och uppföljning motverkar sitt eget syfte. När kontrollerna ökar minskar lärarnas inflytande. Tekniska och ekonomiska utgångspunkter istället för läroplanens, elevernas och lärares behov, är det som styr vilka medier elever och lärare kan använda i undervisningen.

I avhandlingen Skola och Medier – aktiviteter och styrning av en kommuns utvecklingssträvanden, har Kristina Hansson, Umeå universitet, studerat en kommuns utvecklingssträvanden under tre decennier kring integrering av nya medier i grundskolans undervisning.

Projektöversikt

Projektperiod:

2010-01-04 2014-11-21

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Lärarhögskolan

Projektbeskrivning

Studien visar hur i kommunen över tid har försökt att hitta sätt att stödja lärarnas uppdrag och arbete med att integrera nya medier. Lokala politiker, förvaltningsledning och lärare samverkade för att hitta sätt att förändra medieanvändningen i kommunens skolor.

Studien innehåller rikliga exempel på hur lärarna med stöd av politiker och förvaltningsledning steg för steg lyckas skapa allt bättre förutsättningar och sprider medieanvändningen mellan varandra.

Till avhandlingen 

Senast uppdaterad: 2019-09-18