"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Skolmusikalen – om kunskapsutveckling och genuskonstruktion i ett skolprojekt

Doktorandprojekt Mitt avhandlingsarbete handlar om skolmusikalen i ett undervisningssammanhang.

Det är en populär verksamhet och varje år produceras en mängd skolmusikaler runt om i landet med engagerade barn och ungdomar som medverkar inför en stor publik. Mitt övergripande syfte är att med utgångspunkt från ett skolmusikalprojekt undersöka hur och i vilken form kunskap utvecklas och hur genus konstrueras i en ämnesövergripande pedagogisk verksamhet och vilken roll denna verksamhet får i en skolkontext.

Projektansvarig

Lorentz Edberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 39

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-08-04 2019-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för estetiska ämnen, Lärarhögskolan

Projektbeskrivning

Syftet knyts till följande forskningsfrågor: På vilket sätt uppstår och utvecklas lärande hos eleverna och hur ser lärandet ut? Hur går det att förstå ett skolmusikalprojekt i relation till annan skolverksamhet? Hur konstrueras genus i ett skolmusikalprojekt? Min teoretiska utgångspunkt är Lev Vygotskijs sociokulturella teori och Basil Bernsteins teoretiska ramverk.

Huvudhandledare: Professor Per-Olof Erixon
Biträdande handledare: Universitetslektor Tommy Strandberg, Universitetslektor Manfred Scheid

Senast uppdaterad: 2023-05-05