"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

SMAP

Smart personanpassad medicin-assistent

Forskningsprojekt Målet för projektet är att utveckla en smart medicinassistent för att främja säker och effektiv hantering av läkemedel.

Denna assistent kommer att stödja vårdpersonal, vilket minskar tiden för till exempelvis att jämföra läkemedelsnamn eller hitta andra läkemedel med samma verksamma ämnen som det ursprungliga medlet, så kallat generika. Detta medför att personalen får mer tid för patientvård. Detta bidrar till utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård. Från samhällets perspektiv syftar projektet till att minska kostnaderna och öka hållbarheten och resurseffektiviteten inom hälso- och sjukvården.

Ansvariga forskare

Juan Carlos Nieves Sanchez
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 25
Madeleine Blusi
Övrig/annan befattning, universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 98
Helena Norberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 21

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-01-15 2025-01-14

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap, Institutionen för medicinsk och translationell biologi, Institutionen för omvårdnad

Forskningsområde

Datavetenskap, Medicinsk teknik

Externa finansiärer

Kempestiftelserna, Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V)

Projektbeskrivning

Detta projekt syftar till att främja säker och resurseffektiv hantering av läkemedel för patienter och vårdpersonal. För att uppnå detta syfte är målet att utforma och utveckla en smart personanpassad medicin-assistent som stödjer professionell läkemedelshantering.

På grund av den förändrade demografiska strukturen hos befolkningen i många länder har andelen människor med vårdbehov ökat och kommer att fortsätta att göra så. Denna utveckling medför en ökad efterfrågan på nya, hållbara och resurseffektiva metoder inom hälso- och sjukvården. En smart medicinassistent som stödjer och underlättar vårdpersonalens hantering av generiska läkemedel, både i kliniskt arbete och för utbildningsändamål, bidrar till utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård i denna önskvärda riktning.

Ur vårdpersonalens perspektiv innebär behovet av att spendera mindre tid på att jämföra läkemedelsnamn att sjuksköterskor kan ägna mer tid åt patienter. När läkemedelsnamnen på den förskrivna medicinlistan inte överensstämmer med namnen på det faktiska läkemedlet i medicinskåpet/rummet krävs tidskrävande multifaktoriella kontrollprocedurer för att förbereda läkemedel åt patienter. Även en till synes enkel uppgift som att dela veckovisa tabletter i en dosett kräver betydligt mer tid när flera av läkemedelsnamnen ersätts. Exempel från klinisk verklighet i Region Västerbotten 2021 visar att det inte är ovanligt att ha 18 av 20 medicinnamn utbytta på en patients medicinlista.

Från samhällets och hälso- och sjukvårdens perspektiv syftar projektet till att på lång sikt bidra till att minska kostnaderna, främja hållbarhet och öka resurseffektiviteten inom hälso- och sjukvården.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-05-28