"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Medicinsk teknik

Forskning inom medicinteknik bidrar med ny kunskap inom sjukdomars patofysiologi och med nya metoder inom diagnostik och terapi. I Umeå finns framstående forskargrupper inom biofluidmekanik, rörelseanalys, bildbehandling, strålbehandling, sensorer och AI. Forskningen är i många fall tvärvetenskaplig och forskargrupperna är en mix av tekniska och kliniska forskningsledare och doktorander. Starka områden är exempelvis inom neurovetenskap, cancer, hjärta/kärl samt bild- och funktionsmedicin.

Reportage

Bortom ögonblicket – hjärnforskning då, nu och i framtiden

Hur fungerar minnet och hjärnan? Det är fokus på ett av Umeå universitets tvärvetenskapliga forskningscentrum.

Bildgivande metoder för förbättrad strålbehandling

Tufve Nyholms forskning handlar om metod- och teknikutveckling inom strålterapi.

Tre nyanser av doktorandliv

Läs om de tre doktoranderna och deras resa från studenter till forskare.

Infrastrukturer

Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (Umeå Centre for Comparative...
Medicinsk teknik – Forskning och Utveckling (MT-FoU)
MT-FoU vid Norrlands Universitetssjukhus är en naturlig samtals- och samarbetspartner, exempelvis vid teknisk utveckling som kan effektivisera häls...

Nyheter

Rum med stor apparat med brits in i
Tillförlitligare medicinska bilder med maskininlärning

En ny avhandling visar att behandling av cancer kan förbättras när bilder görs skarpare med maskininlärning.

Friska VR-miljoner till medicinska Umeåforskare

Nästan 65 miljoner kronor till medicinsk forskning vid Umeå universitet från Vetenskapsrådet.

Cancerdiagnoser med AI-stödd metod

Studier i en avhandling tyder på att en AI-stödd metod är effektiv vid diagnos av cancer i huvud och hals.

Nytt Masterprogram i Medicinsk teknik vid Umeå Universitet

Höstterminen 2023 startas Masterprogrammet i Medicinsk teknik upp vid Umeå Universitet.

Avhandling om resurseffektiv automatisk segmentering av medicinska bilder

Hur medicinsk bildbehandling kan bli mer resurseffektiv med automatiska segmenteringen är fokus i avhandling.

Katrine Riklund prisas för bildmetodik

Katrine Riklund får Tage Sjögrens pris för betydande insatser inom den radiologiska bilddiagnostiken.

Profilområden och forskargrupper

eHEar
Forskargruppen utvecklar öronsjukdomars diagnostik genom en satsning på digital teknik och artificiell intelligens.
Forskningsområde: Klinisk medicin, Medicinsk teknik
Medicinsk teknik
Medicinsk avbildning, fysiologiska tryck- och flödesmätningar, biomedicinsk signalanalys.
Forskningsområde: Fysik, Medicinsk teknik
Tillämpad optik
Förbränningsdiagnostik, andningsgasanalys och kemisk avbildning.
Forskningsområde: Energiteknik, Fysik, Medicinsk teknik
Tufve Nyholm Lab
Magnetresonans imaging både för planering av strålbehandling och för tidig uppskattning av behandlingsrespons.
Forskningsområde: Cancer, Medicinsk teknik

De tio senaste forskningsprojekten

MT4North - Business model
Forskningsområde: Energiteknik, Medicinsk teknik
Tid 1 september 2020 till 28 februari 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
eHEar

Kan diagnostik av öronsjukdom förbättras och tillgängliggöras med digital teknik och artificiell intelligens?

Forskningsområde: Klinisk medicin, Medicinsk teknik
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Medtech4North
Forskningsområde: Medicinsk teknik
Tid 1 juli 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tredimensionell ray-tracing för analys och utvärdering av crosslinking-behandling vid hornhinnesjukdom
Forskningsområde: Fysik, Medicinsk teknik
Tid 1 januari 2017 till 30 juni 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Medtech4Health
Forskningsområde: Medicinsk teknik
Tid 1 januari 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling av metoder för ultraljudsavbildning för neuromuskulär diagnostik
Forskningsområde: Medicinsk teknik, Neurovetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt