Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Medicinsk teknik

Reportage

Bildgivande metoder för förbättrad strålbehandling

Tufve Nyholms forskning handlar om metod- och teknikutveckling inom strålterapi.

Tre nyanser av doktorandliv

Läs om de tre doktoranderna och deras resa från studenter till forskare.

Infrastrukturer

Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (Umeå Centre for Comparative...
Medicinsk teknik – Forskning och Utveckling (MT-FoU)
MT-FoU vid NUS är en naturlig samtals- och samarbetspartner, dels vid utveckling av utrustning som kan effektivisera vården och omsorgen, dels som...
Forskningsområde: Medicinsk teknik

Nyheter

Avhandling om bedömning av motorik med bärbar sensor

Ett bärbart system med sensorer för att mäta balans kan underlätta i den kliniska vardagen, visar avhandling.

Avhandling om exponering för magnetfält i MR-kameror

Mått och metoder för att beskriva exponeringen för magnetfält vid MR-undersökning, visas i avhandling.

Avhandling: Ny metod för mätning av blodflöde kan tillämpas på strokepatienter

Ny teknik kan ge ökad förståelse för när förträngda artärer påverkar flödet till hjärnan

Hallå där Anders Wåhlin!

Centrum för medicinsk teknik och fysik, CMTF, firar tjugo år. Föreståndare Anders Wåhlin berättar mer.

Innovationsmodell stödjer innovatörer

Nyutvecklad innovationsmodell implementeras för effektiviserad framtagning av nya produkter inom medicinteknik

Strategiska miljoner till forskning om hjärnflöden

Ett forskningsprojekt i Umeå om ”hjärnans tvättmaskin”, det glymfatiska systemet, får miljonanslag.

De fem senaste forskningsprojekten

MT4North - Business model
Forskningsområde: Energiteknik, Medicinsk teknik
Tid 1 september 2020 till 28 februari 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Medtech4North
Forskningsområde: Medicinsk teknik
Tid 1 juli 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tredimensionell ray-tracing för analys och utvärdering av crosslinking-behandling vid hornhinnesjukdom
Forskningsområde: Fysik, Medicinsk teknik
Tid 1 januari 2017 till 30 juni 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Medtech4Health
Forskningsområde: Medicinsk teknik
Tid 1 januari 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Centrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF)
CMTF är ett nätverk som kopplar samman forskargrupper från flera avdelningar vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. Målet är att...
Tillämpad laserspektroskopi
Andningsgasanalys och förbränningsdiagnostik
Forskningsområde: Energiteknik, Fysik, Medicinsk teknik
Tufve Nyholm
Forskargrupp Tufve Nyholm
Forskningsområde: Medicinsk teknik