"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Stamceller vid leukemi

Forskningsprojekt Målet för detta projekt är att utveckla blodbildande stamceller till en behandlingsmetod mot leukemi med hjälp av bomapin, ett ämne som är med och styr blodbildningsprocessen i benmärgen.

De blodbildande (hematopoetiska) stamcellerna har en fascinerande förmåga att differentiera via förstadieceller till alla olika typer av blodkroppar. Genom att studera celler från leukemipatienter har man upptäckt nyckelfaktorer för utvecklingen från förstadiecell till blodkropp. Proteaser är en viktig del i sådana processer i kroppen. Många av dem kontrolleras av s.k. serpiner (SERine Protease INhibitor). Vi är intresserade av de intracellulära serpinerna (ov-serpiner) som förmodas vara kopplade till cellers differentiering och förökning. Vi studera bomapin, ett hematopos-specifikt protein i hematopoetiska stamceller samt vid leukemi.

Projektöversikt

Projektperiod:

2007-01-01 2007-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Projektbeskrivning

Blodkroppar nybildas genom hela livet från de hematopoetiska stamcellerna i benmärgen. De hematopoetiska stamcellerna har en fascinerande förmåga att differentiera via förstadieceller till alla olika typer av blodkroppar som finns. Mängden hematopoetiska stamceller regleras genom proliferation (stamceller bildar nya stamceller) och programmerad celldöd. Ett fel i regleringen av dessa processer i benmärgen kan ge upphov till leukemi. Genom att studera celler från leukemipatienter har man upptäckt många nyckelfaktorer som styr utvecklingen från förstadiecell till blodkropp, men de mekanismer som leder till leukemi är däremot fortfarande okända.

Proteaser är en viktig del i olika processer i kroppen t. ex. cancerogenes och bildning av blodkärl. Många av dessa proteaser kontrolleras av inhibitorer av serpin-typen (SERine Protease INhibitor). Idag har man hittat cirka 500 olika serpiner varav ett trettiotal i människan. Serpinerna är traditionellt definierade som proteashämmare men kan också ha andra funktioner. Vi är intresserade av de intracellulära serpinerna (ov-serpiner) som förmodas vara kopplade till cellers differentiering och förökning. Det finns fem ov-serpiner i benmärgen och ingen här känd funktion. Vi forskar kring bomapin, vilket är ett hematopos-specifikt protein som uttrycks normalt i hematopoetiska stamceller samt vid leukemi. Vi har nyligen avslöjat att bomapin ökar proliferationen av leukemiceller. Vi tror att mekanismen för den är interaktion av bomapin med retinoblastoma proteinet. Retinoblastoma proteinet är viktigt för cellens delning och differentiering; avreglering av retinoblastoma proteinet är ofta en orsak till cancer.

Målet för denna studie är att undersöka vilka funktioner bomapin har under fysiologiska förhållanden och om den är viktig för utvecklingen av leukemi. Genom att studera intracellulära serpiner i benmärgen hoppas vi öka kunskapen om proliferationsmekanismer och differentiering, kunskap som kan göra hematopoetiska stamceller till en mycket kraftfull behandlingsmetod mot leukemi. Eftersom dessa serpiner är markörer för leukemi, är det mycket troligt att de är inblandade i processer som styr leukemicellers invasiva egenskaper. Om detta är sant finns möjligheten att använda serpinerna som mål i nya behandlingsmetoder mot leukemi.

Senast uppdaterad: 2019-09-18