"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Svenska bilder av Italien: Reselitteratur under Frihetstiden (1719–72)

Forskningsprojekt Projektet har sin utgångspunkt i att allt fler svenskar åkte till den italienska halvön under första hälften av 1700-talet. Detta tilltagande intresse nådde sin kulmen med Gustav III:s berömda resa (1783–84) och lämnade viktiga spår i litteraturen.

Trots att det var det tidiga 1700-talets resenärer som banade väg för denna viktiga fas i de svensk-italienska kulturella förbindelserna har deras skrifter inte tillägnats något djupare studium. I dessa skrifter förekommer inte enbart beskrivningar av orterna som resenärerna besöker, utan även diskussioner om flera av tidens viktigaste frågor, till exempel uppfattningen om antiken och upplysningstidens reformer. Hur Frihetstidens resenärer uttrycker sina erfarenheter från Italien, med vilka syften och, framför allt, med vilka retoriska strategier, är några av de frågor jag besvarar i detta projekt.

Projektöversikt

Projektperiod:

2015-01-01 2021-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Forskningsområde

Litteraturvetenskap
Senast uppdaterad: 2019-09-25