"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

The Potential Impact of Media Consumption on Writing: a Study in Upper Secondary Schools

Doktorandprojekt I mitt arbete med gymnasieelever i ämnet svenska var det tydligt hur deras konsumtion av nyare medier som film, datorspel och sociala medier var väldigt stor och hur dessa erfarenheter ständigt gjorde sig påminda i klassrummet i diskussioner och i praktik. En iakttagelse var också att vissa sorters mediekonsumtion verkade påverka elevernas skrivande i klassrummet, både positivt och negativt (sett ur bedömningssynpunkt).

Jag är utbildad gymnasielärare i svenska och religionskunskap och har arbetat som det i sju år i Umeå. Hösten 2014 påbörjade jag min doktorandutbildning i språkdidaktik vid Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet.

Projektansvarig

Hampus Holm
Doktorand
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2014-09-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för språkstudier, Lärarhögskolan

Projektbeskrivning

Jag har valt arbetstiteln " "The Potential Impact of Media Consumption on Writing: a Study in Upper Secondary Schools" och tänker undersöka gymnasieelevers mediekonsumtion och den eventuella påverkan denna har på deras skrivande i skolan. Dels vill jag undersöka hur deras medievanor ser ut och dels hur deras skrivande i klassrummet går till och den bedömning de får av sina lärare. Förhoppningsvis ska resultaten kunna användas av lärare och lärarutbildare för att kunna uppvärdera och relatera till vissa typer av gynnsam mediekonsumtion i undervisningssituationer.

Senast uppdaterad: 2019-09-18